gemeente Amstelveen wil je wel horen maar wil niet luisteren.png

Gemeente heeft weinig oor voor inspraak bij projecten Bovenkerk en Oude Dorp

De meeste bewoners en ondernemers zijn niet of nauwelijks gehoord bij de nieuwe projecten Bovenkerk en Oude Dorp en de participatie lijkt ernstig te kort geschoten. Ook is er geen rekening gehouden met de wensen van jongeren en jong volwassenen. Een klassiek staaltje van “wij weten wat goed voor Amstelveen is politiek”. Aldus Michel Decker van Actief voor Amstelveen.

De gemeente wil – zonder duidelijke reden – de verkeersveiligheid vergroten door de aanleg van een bussluis en een knip aan te brengen in de Noordammerlaan/Legmeerdijk ter hoogte van de Urbanuskerk. Een van de bewoners Onno Zwerver zegt: “Deze ingreep zal veel sluipverkeer veroorzaken en de veiligheid en leefbaarheid in deze kinderrijke woonwijk in gevaar brengen. Onze bezwaren zijn bij de participatieronde ingebracht, maar er is niet of nauwelijks geluisterd met als resultaat dat het nu toch doorgedrukt gaat worden.”

In het Oude Dorp is de zaak complexer, daar gaat het over herinrichting, het verkeersbesluit en betaald parkeren. De herinrichting is inmiddels in volle gang. Een deel van de inwoners en ondernemers gaf eerder aan dat deze ook grote gevolgen heeft voor het verkeersbesluit, voelen zich hierin onvoldoende betrokken en serieus genomen, verwijten de wethouder dat hij ondanks alle geuite bewaren, hier zijn eigen gang gaat en men spreekt hier zelfs over onbehoorlijk bestuur.

De gemeente Amstelveen wil je wel horen, maar wil niet luisteren

Het betaald parkeren is een discussie op zich, zoals altijd zijn hier veel voor en tegenstanders, maar ook hier voelt een meerderheid zich niet gehoord. Michel Becker:  “wij oordelen niet over de ingediende voorstellen, dat is aan de betrokkenen, maar als raadsleden hebben wij wel de controlerende taak of bij het participatie traject de democratische weg gevolgd is en daar hebben wij hier gerede twijfel bij.

Volgens Lennart De Looze menen boze inwoners en ondernemers dat zij wel gehoord zijn, maar dat er niet naar hen geluisterd is. “Participatie kan alleen slagen als alle betrokken serieus genomen en gerespecteerd worden.” Beiden zijn het dan ook niet eens met de door het college naar buiten gebrachte tekst dat; ‘’het college er van overtuigd is dat er een goede balans is gevonden tussen de belangen van bewoners en ondernemers en bezoekers”

Wethouder Ellermeijer VVD antwoordde tijdens de commissievergadering dat er wel degelijk een participatietraject afgelegd is maar dat participatie niet altijd wil zeggen dat men gelijk krijgt. Becker gaf wethouder Ellermeijer het voordeel van de twijfel, geloofde zijn goede intenties, maar zag daarin ook zijn valkuil omdat Ellermeijer blijkbaar in de door hem veroorzaakte “lappendeken” van participatie, de regie kwijt raakte en toen in zijn wijsheid besloot zelf maar de knoop door te hakken. Becker: “als je zelf chaos veroorzaakt, kun je daar natuurlijk niet andere betrokkenen de dupe van laten worden”. Dit zag wethouder Ellermeijer anders, maar hij nodigde inwoners en ondernemers wel uit om opnieuw om de tafel te gaan zitten.

Voor het Oude Dorp deed hij de toezegging dat, tot aan de uitspraak over de bezwaren tegen het verkeersbesluit, geen nieuwe werkzaamheden gestart zullen worden. Voor Bovenkerk werd de toezegging gedaan het verkeer een halfjaar te monitoren en zo nodig eerder in te grijpen als de verkeersveiligheid in de woonwijk in gevaar komt.  Wethouder Gordon D66 beloofde het parkeertraject in het Oude Dorp als laatste van de vijf trajecten (Kronenburg-Keizer Karelpark Oost/West, Randwijck, Elsrijk en Oude Dorp) te behandelen, om daarmee mogelijk nog tijd te vinden voor nieuwe inzichten, maar kon niets concreets toezeggen.

Actief voor Amstelveen en GroenLinks beraden zich nog op aanvullende schriftelijke vragen over verkeersmaatregelen in Bovenkerk en zullen bij de komende gemeenteraad een amendement in dienen om het parkeerbeleid Oude Dorp uit het raadsvoorstel te halen en hiervoor een nieuw participatie project te starten wat wél op breed draagvlak kan rekenen. De vraag is natuurlijk of hier binnen raad en college een meerderheid voor te vinden is.


Praat mee

0 reacties

Geef een antwoord
Your email address will not be published.

Sluiten X
en ontvang de nieuwsbrief