Hoe schoon is de lucht in Amstelveen (nog niet)?

Hoe schoon is de lucht in Amstelveen (nog niet)?

De afdeling voorlichting Amstelveen, heeft mooi werk verricht. In de pers, op de website en Facebook werd namelijk nogal met enige trots aangekondigd dat er nu een visie op de luchtkwaliteit voor Amstelveen is.

Dat wekt natuurlijk hoge verwachtingen. Komen die verwachtingen nou uit als je de visie leest? Nou nee, naar mijn smaak niet helemaal. De kwestie kwam afgelopen donderdag aan de orde binnen de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur.

Lees je het verhaal dan komt er allereerst interessante informatie te voorschijn over de luchtkwaliteit in Amstelveen. Bijvoorbeeld dat lokale maatregelen eigenlijk maar geringe invloed hebben op de luchtkwaliteit. Het grootste probleem komt uit het buitenland, dus niet echt te beïnvloeden. Maar er zijn ook groene puntjes te bespeuren, zoals dat we rekening mogen houden met toename van elektrische auto’s, dus schonere lucht. Fijn. Ook blijven we binnen de Europese grenswaarden wat betreft fijnstof en stikstofdioxide. En dat gaat nog beter worden komende jaren.

Maar dat is kennelijk niet genoeg. Voor ons aller gezondheid is het nodig te voldoen aan de WHO normen. En voor onze gezondheid hebben we natuurlijk wel wat over.

Dus erg benieuwd naar wat wij binnen Amstelveen nou concreet kunnen gaan bijdragen. In de visie wordt dat geprobeerd helder te maken. Want zo stelt de visie: het is raadzaam om de luchtkwaliteit in de gemeente te verbeteren en de gezondheid van de inwoners hiermee te beschermen. Daarom moeten er aanvullende lokale maatregelen komen.

Nou prima, laten we het dan eens kijken welke voorstellen er zijn en hoe concreet de aanvullende maatregelen zijn. Maatregelen die ons allen aan een betere luchtkwaliteit helpen.

En toen werd ik een beetje stil. Want ik kon nauwelijks aanvullende maatregelen vinden die de luchtkwaliteit in Amstelveen nou concreet gaan verbeteren.

Wel goede bedoelingen, zoals:

  • Metingen uitvoeren: maar ja dat levert geen schone lucht op.
  • Voorlichting over schoon stookgedrag: als iedereen zijn best doet kan dat wel wat opleveren
  • Blijvend volgen van onderzoek naar de effecten van ultrafijnstof door vliegverkeer op de gezondheid. Levert ook concreet niets op.
  • Kwetsbare sociale groepen beter beschermen door aanvullend beleid op het punt van gevoelige bestemmingen. Heel goed, dat kan de mensen wel beschermen maar levert helaas geen schonere lucht op.

Is AVA nou tegen de visie? Nee natuurlijk niet, we hebben het hier over een serieuze zaak die de volle aandacht verdient. Alle beetjes helpen. En als het college kans ziet om de wat zachte maatregelen in de visie om te bouwen naar harde feiten die meer schone lucht opleveren: fantastisch. Ik hoop dat van harte.

En wat de concreetheid wellicht ten goede kan komen, ben ik zeer benieuwd naar de resultaten van de club Schone Lucht Akkoord. Mogelijk komen daaruit straks maatregelen die er echt toe doen en effect hebben om de luchtkwaliteit in Amstelveen te verbeteren en onze gezondheid te beschermen.


Praat mee

0 reacties

Geef een antwoord
Your email address will not be published.

Sluiten X
en ontvang de nieuwsbrief