Meer werkgelegenheid voor jongeren door gesubsidieerde huiswerkbegeleiding

Meer werkgelegenheid voor jongeren door gesubsidieerde huiswerkbegeleiding

Als het aan AVA ligt dan kunnen jongeren eenvoudig iets verdienen door gesubsidieerde huiswerkbegeleiding. Veel studenten bevinden zich momenteel in een sociaal isolement en kunnen zelf niet naar les of college. Amstelveenvoorelkaar zou mogelijk voor de organisatie van de begeleiding en het toezicht op de ondersteuning kunnen zorgen. De heer Frans Huissen staat positief tegenover dit initiatief.

Een en ander kan betaald worden uit het gereserveerde Noodfonds Corona. Volgens Michel Becker van de AVA zou je hierbij kunnen denken aan een vrijwilligersvergoeding van ongeveer €.5.- per uur, met een max van 8 uur per huishouden per week en krijgt men deze vergoeding via Amstelveenvoorelkaar.

Het is een win win situatie voor de jeugd in Amstelveen

Door jongeren in te zetten als huiswerkbegeleider ontstaat een win win situatie voor de jeugd in Amstelveen. Veel jonge kinderen lopen een leerachterstand op en iets oudere jongeren kunnen door de aanhoudende lock-down niet terecht bij hun bijbaantje. Daarnaast levert thuiswerken voor veel ouders grote druk op. Er ontstaan niet alleen conflicten met de eigen werkgever of opdrachtgever, maar ook veel spanning in de relationele sfeer en mogelijk een kind onvriendelijke thuissituatie met een voedingsbodem voor huiselijk geweld. Als je dan zelf geen bijles hoeft te geven, kan je als ouder ook even ontzorgd worden.

Amstelveenvoorelkaar kan huiswerkbegeleiding inregelen

Het idee is dat Amstelveenvoorelkaar van de gemeente uit het Noodfonds Corona financiële compensatie ontvangt voor de gemaakte kosten voor administratie en bemiddeling, alsmede budget om studenten de aantoonbare lesuren uit te betalen.

Voor een succesvolle uitvoering van dit plan moeten betrokken partijen snel om de tafel en een convenant opstellen met voorwaarden voor deelneming aan dit project door studenten en ouders.

Mogelijk kan in samenspraak met Amstelveenvoorelkaar ook een Try-out gestart worden met een Social Buddy, deze kan tegen een vrijwilligersvergoeding een aantal uren ondersteuning geven bij gezinnen met kinderen.


Praat mee

0 reacties

Geef een antwoord
Your email address will not be published.

Sluiten X
en ontvang de nieuwsbrief