Plannen Oude Dorp en Alleman Kwartier uitstellen

02/11/2020

Michel Becker pleit voor uitstellen plannen Oude Dorp en Alleman Kwartier.

Hij deed een oproep aan het college om de investeringen voor die twee plannen enige tijd uit te stellen in verband met de lopende principele discussies daarover. De ‘spare-time’ kan dan gebruikt worden om te proberen er met de bewoners uit te komen. Het college reageerde wat kort door de bocht in haar antwoord: is in strijd met ons beleid.

Michel: ‘ dat kan wel zo zijn, maar het zou mooi zijn geweest toch een inhoudelijk antwoord te krijgen. Overigens hebben we dit soort antwoorden bij meer onderwerpen gezien die wij hebben aangekaart. Jammer, mogelijk komen we daarop in een ander verband nog eens terug’.

Dit onderwerp stelde  hij vorige week aan de orde tijdens de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen. Daar ging het voor een belangrijk deel over de begroting 2021 en en de gevolgen daarvan.

AVA heeft op verschillende momenten gepleit om voorzichtig te zijn met bezuinigingen. En in te zetten op gerichte investeringen, waarvoor geen structurele middelen aanwezig zijn. Bijvoorbeeld voor verbetering van de infrastructuur, fiets voetpaden en vervoer. Daar wordt in deze begroting wel rekening gehouden.

In relatie tot “kan het soms wat minder”of misschien wat later, valt ook op dat er nogal nieuwe en vaak structureel budget wordt gevraagd voor uitbreiding van personeel.

Bijvoorbeeld het aantrekken van een subsidioloog. Is dat nou een uitgave die zich gaat terugverdienen? En zou het niet handig zijn om eens te kijken of via tijdelijke inhuring of tijdelijke aanstelling goud wordt aangeboord? Burgemeester Poppens vond dit zeker wel een goede uitgaaf: ‘het verdient zich terug.’Ja, daar twijfelen we ook niet aan, maar dat kan je ook doen met projectgewijze inzet als tijdelijke kracht.

 

 

Andere nieuwsberichten

Fractievoorzitter Michel Becker van AVA zal dit bij de komende raadsvergadering bij het agendapunt “ Wijziging Reglement van orde van de gemeenteraad”, door middel van een amendement, trachten af te...
AVA heeft in de gemeenteraad het initiatief genomen om uit de lokale media impasse te komen. Gesteund door D66, VVD, PdvA, GroenLinks en CDA heeft Michel Becker daarvoor een motie ingediend. AVA...
Actief voor Amstelveen heeft met Eigen Haard gesproken over klachten met langdurige schimmel- en vochtproblemen. Ook is gesproken over de communicatie tussen huurders en eigen Haard. Door een...
Afgelopen week werden bewoners in de buurt opgeschrikt door de presentatie die een projectontwikkelaar gaf over de bouw van een nieuw appartementencomplex op die plek. Er ontstond terecht...