Samen op weg naar een betere wereld: duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

15/11/2020

Actief voor Amstelveen vindt dat de gemeente Amstelveen zich meer moet bezighouden met de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Op initiatief van Jacqueline Höcker wordt  daartoe in de raadsvergadering van 18 November een motie ingediend. Daarom wordt het college opgeroepen om toekomstig gemeentelijk beleid zoveel als mogelijk op die doelen af te stemmen. Tevens is het de bedoeling dat de gemeente zich aan gaat sluiten bij  het netwerk van Sustainable Developement Goals (SDG,s).

Die doelen zijn onder meer: einde aan armoede en honger, voor iedereen gezond en veilig voedsel, ieder kind moet veilig opgroeien, bescherming van ecosystemen, basisvoorzieningen,  bewonersparticipatie, bevorderen van een samenleving waar geen discriminatie en uitsluiting plaatsvindt, bescherming van water, bestrijden van de effecten van klimaatverandering, iedereen kan een leven lang leren, goed onderwijs, lokale economische groei, gendergelijkheid en nog veel meer. 

De Duurzame ontwikkelingsdoelen werden in 2015 door 193 lidstaten van de Verenigde Naties in 2015 bekrachtigd en kunnen als leidraad worden gebruikt voor nieuw toekomstig beleid

Grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en nog andere 68 gemeenten volgen de SDG’s al en zoals Jan van Zanen zei, “Iedere gemeente zou de SDG’s als leidraad moeten gebruiken, dan staan we er in 2030 veel beter voor.” 

Andere nieuwsberichten

Fractievoorzitter Michel Becker van AVA zal dit bij de komende raadsvergadering bij het agendapunt “ Wijziging Reglement van orde van de gemeenteraad”, door middel van een amendement, trachten af te...
AVA heeft in de gemeenteraad het initiatief genomen om uit de lokale media impasse te komen. Gesteund door D66, VVD, PdvA, GroenLinks en CDA heeft Michel Becker daarvoor een motie ingediend. AVA...
Actief voor Amstelveen heeft met Eigen Haard gesproken over klachten met langdurige schimmel- en vochtproblemen. Ook is gesproken over de communicatie tussen huurders en eigen Haard. Door een...
Afgelopen week werden bewoners in de buurt opgeschrikt door de presentatie die een projectontwikkelaar gaf over de bouw van een nieuw appartementencomplex op die plek. Er ontstond terecht...