Samen op weg naar een betere wereld: duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

15/11/2020

Actief voor Amstelveen vindt dat de gemeente Amstelveen zich meer moet bezighouden met de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Op initiatief van Jacqueline Höcker wordt  daartoe in de raadsvergadering van 18 November een motie ingediend. Daarom wordt het college opgeroepen om toekomstig gemeentelijk beleid zoveel als mogelijk op die doelen af te stemmen. Tevens is het de bedoeling dat de gemeente zich aan gaat sluiten bij  het netwerk van Sustainable Developement Goals (SDG,s).

Die doelen zijn onder meer: einde aan armoede en honger, voor iedereen gezond en veilig voedsel, ieder kind moet veilig opgroeien, bescherming van ecosystemen, basisvoorzieningen,  bewonersparticipatie, bevorderen van een samenleving waar geen discriminatie en uitsluiting plaatsvindt, bescherming van water, bestrijden van de effecten van klimaatverandering, iedereen kan een leven lang leren, goed onderwijs, lokale economische groei, gendergelijkheid en nog veel meer. 

De Duurzame ontwikkelingsdoelen werden in 2015 door 193 lidstaten van de Verenigde Naties in 2015 bekrachtigd en kunnen als leidraad worden gebruikt voor nieuw toekomstig beleid

Grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en nog andere 68 gemeenten volgen de SDG’s al en zoals Jan van Zanen zei, “Iedere gemeente zou de SDG’s als leidraad moeten gebruiken, dan staan we er in 2030 veel beter voor.” 

Andere nieuwsberichten

Woensdagavond kwamen AVA, BBA en CDA in touw tegen de coronatestlocatie in het Stadshart. Actief voor Amstelveen had een motie voorbereid om meer te weten te komen over de achtergronden van het...
AVA-D66-VVD-BBA willen tijdelijke huisvesting op het terrein Kalkbranderij-Bovenkerkerhoek.  Met het indienen van deze motie daarover vragen AVA-D66-VVD en BBA het college een quick-scan uit te...
Wat vindt Actief voor Amstelveen van de gemeentebegroting 2021? Actief voor Amstelveen is het niet altijd eens met het gemeentelijk beleid, aldus fractiievorzitter Michel Becker. Wij blijven het...
Twee dingen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Maar toch wel dus, een ding staat centraal: het tekort aan  betaalbare woningen in Amstelveen. Gonnie van Rietschoten bracht dat in de...