Startersleningen

26/09/2020

Startersleningen, een onderwerp dat ter sprake kwam  in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen. Die regeling beoogt om meer starters in de gelegenheid te stellen om een hyptheek te krijgen en dus een woning te kopen. De regels moesten wat worden bijgesteld en wat ruimer worden gemaakt. Prima, alleen dat veranderde de prognose van hoeveel mensen in aanmerking komen voor zo’n lening niet bijzonder. In 2019 was er 1 starterslening aangevraagd, de prognose voor 2020 ging uit van 5.  AVA is van mening dat dat enerzijds te maken heeft met de hoge marktprijzen van woningen, dat is de gemeente niet te verwijten. Maar als er in een project gemeentegrond betrokken is, kan de gemeente natuurlijk best invloed uitoefenen op woningprijzen. En ook het woningbouwbeleid in de Woonagenda levert een obstakel op: de minimumgrens van 310.000 euro voor middeldure woningen is, vinden wij te hoog, dat zou eigenlijk naar 270-280 duizend euro moeten.

Zoals gezegd, de regeling wordt wat ruimer qua bereik. Dat betekent dat onderwijzers, politieagenten enz.  uit regiogemeenten ook mee kunnen doen. Michel Becker gaf daarbij aan liever te hebben dat inwoners van deze groepen die in Amstelveen zelf wonen, gelet op de schaarste voorrang zouden moeten krijgen. Helaas werd die suggestie niet gehonoreerd.

Andere nieuwsberichten

Nouja, de zon was niet zozeer in discussie tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag, maar de zonneweides die B&W graag zien verschijnen in de Noorder Legmeerpolder Oost. U weet wel die...
Participatie ja of nee en hoe De nieuwe particpatievisie. Een nota met een behoorlijk groot abstractieniveau werd behandeld in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen. Daarin worden globale kaders...

Dierenwelzijn

26/09/2020
De sluiting van het dierentehuis en de enorme lange aanrijtijden van de dierenambulance naar een andere locatie Purmerend en Hoofddorp van de landelijke dierenbescherming,  heeft veroorzaakt dat...
AVA wil het verstenen van tuinen in de wijken tegen gaan.  Aanleiding was de regel in een bestemmingsplan dat soms minimaal 1 auto op eigen terrein moet worden geparkeerd. En dat daarvoor dan de...