Subsidie voor regentonnen

15/12/2020

Actief voor Amstelveen dient komende gemeenteraadsvergadering een motie in voor de subsidiering van regentonnen.

De afgelopen zomer was het weer raak: extreme warmte, veelvuldig gebruik van drinkwater voor besproeien van tuinen, wassen van auto’s en vullen van zwembaden. Gecombineerd met het thuiswerken door het coroinavirus werd ook meer drinkwater gebruikt. En de verwachting is dat de zomers door klimaatverandering nog veel warmer gaan worden.

Het is daarom belangrijk om voorzichtig om te gaan met ons drinkwater en dit zo weinig mogelijk te gebruiken voor doelen waar ook ander water voor gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld regenwater. Als je dat in een regenton opvangt en gebruikt voor tuinbewatering kan je zomaar 7000 liter drinkwater per jaar besparen.

Daarnaast ontstaat door de klimaatverandering ook het effect van forse hoosbuien. Dat geeft steeds meer overlast omdat het riool en de grond die hoeveelheid regenwater niet kan verwerken. Verstening van tuinen speelt daarin ook een rol.  Aanschaf van een regenton kan hierbij ook helpen.

Actief voor Amstelveen pleit er daarom voor om op korte termijn een subsidieregeling voor regentonnen in het leven te roepen, dat een impuls aan inwoners geeft om een regenton aan te schaffen.

Daardoor kunnen we allemaal helpen de problemen van drinkwatertekort en wateroverlast verminderen.

Andere nieuwsberichten

Fractievoorzitter Michel Becker van AVA zal dit bij de komende raadsvergadering bij het agendapunt “ Wijziging Reglement van orde van de gemeenteraad”, door middel van een amendement, trachten af te...
AVA heeft in de gemeenteraad het initiatief genomen om uit de lokale media impasse te komen. Gesteund door D66, VVD, PdvA, GroenLinks en CDA heeft Michel Becker daarvoor een motie ingediend. AVA...
Actief voor Amstelveen heeft met Eigen Haard gesproken over klachten met langdurige schimmel- en vochtproblemen. Ook is gesproken over de communicatie tussen huurders en eigen Haard. Door een...
Afgelopen week werden bewoners in de buurt opgeschrikt door de presentatie die een projectontwikkelaar gaf over de bouw van een nieuw appartementencomplex op die plek. Er ontstond terecht...