Tiny Houses, kansen voor starters!

17/11/2020

AVA-D66-VVD-BBA willen tijdelijke huisvesting op het terrein Kalkbranderij-Bovenkerkerhoek.

 Met het indienen van deze motie daarover vragen AVA-D66-VVD en BBA het college een quick-scan uit te voeren op dat terrein. Dit idee kwam op, omdat het zgn. Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief (ROP), die locatie als reserve voor de lange termijn bestempelt. Daar zijn dus voorlopig geen definitieve plannen voor.

In de gemeenteraad van 12 februari j.l. diende AVA, D66 en VVD de motie “Ontheffing vergunning grondexploitaties t.b.v. tijdelijke woonbestemming Tiny Houses”, in om voor starters en senioren, in afwachting van een definitieve oplossing, tijdelijke huisvesting mogelijk te maken.

Met een nieuwe motie, werd in de raadsvergadering van a.s. woensdag, opgeroepen genoemde partijen, het college op hier uitvoering aan te geven. De motie werd unaniem aangenomen.

 Tiny Houses  zijn  kleine volwaardige woningen van maximaal 50 m2. Deze staan op een (tijdelijke), fundering of op wielen. Er is ook een stapelbare container variant, om zo meer woonunits te creëren.  

 

Andere nieuwsberichten

AVA stelt schriftelijke vragen aan B&W om uit het eerder gereserveerde Noodfonds Corona, budget te reserveren voor ondersteuning huiswerkbegeleiding. Door de huidige- en mogelijke langere Lock...
Op woensdag 13 januari zijn bestuur en fractie van Actief voor Amstelveen overvallen met het nieuws dat raadslid Jacqueline Höcker uit de AVA-fractie is gestapt. Zij heeft intussen aangegeven dat ze...
Actief voor Amstelveen dient komende gemeenteraadsvergadering een motie in voor de subsidiering van regentonnen. De afgelopen zomer was het weer raak: extreme warmte, veelvuldig gebruik van...
Actief voor Amstelveen en Christen Unie willen een totaalverbod op gebruik en verkoop van lachgas. Steeds meer mensen zich zorgen maken over het gebruik van lachgas. Het gebruik door jongeren neemt...