Tiny Houses, kansen voor starters!

17/11/2020

AVA-D66-VVD-BBA willen tijdelijke huisvesting op het terrein Kalkbranderij-Bovenkerkerhoek.

 Met het indienen van deze motie daarover vragen AVA-D66-VVD en BBA het college een quick-scan uit te voeren op dat terrein. Dit idee kwam op, omdat het zgn. Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief (ROP), die locatie als reserve voor de lange termijn bestempelt. Daar zijn dus voorlopig geen definitieve plannen voor.

In de gemeenteraad van 12 februari j.l. diende AVA, D66 en VVD de motie “Ontheffing vergunning grondexploitaties t.b.v. tijdelijke woonbestemming Tiny Houses”, in om voor starters en senioren, in afwachting van een definitieve oplossing, tijdelijke huisvesting mogelijk te maken.

Met een nieuwe motie, werd in de raadsvergadering van a.s. woensdag, opgeroepen genoemde partijen, het college op hier uitvoering aan te geven. De motie werd unaniem aangenomen.

 Tiny Houses  zijn  kleine volwaardige woningen van maximaal 50 m2. Deze staan op een (tijdelijke), fundering of op wielen. Er is ook een stapelbare container variant, om zo meer woonunits te creëren.  

 

Andere nieuwsberichten

Woensdagavond kwamen AVA, BBA en CDA in touw tegen de coronatestlocatie in het Stadshart. Actief voor Amstelveen had een motie voorbereid om meer te weten te komen over de achtergronden van het...
Actief voor Amstelveen vindt dat de gemeente Amstelveen zich meer moet bezighouden met de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Op initiatief van Jacqueline Höcker wordt  ...
Wat vindt Actief voor Amstelveen van de gemeentebegroting 2021? Actief voor Amstelveen is het niet altijd eens met het gemeentelijk beleid, aldus fractiievorzitter Michel Becker. Wij blijven het...
Twee dingen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Maar toch wel dus, een ding staat centraal: het tekort aan  betaalbare woningen in Amstelveen. Gonnie van Rietschoten bracht dat in de...