Schriftelijke vragen aan B&W gesteld over ventilatie van de scholen in Amstelveen

10/08/2020

AVA heeft schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders gesteld over ventilatie van de scholen in Amstelveen.

Ondanks het landelijke beleid betreffende onderwijsinstellingen en adviezen door het Outbreak Management Team (OMT), is in het landelijk nieuws te lezen dat de Vereniging van scholen in het Voortgezet Onderwijs zich zorgen maakt over de luchtkwaliteit en het besmettingsgevaar door het Corona-virus. Het diffuse beeld over hoe verspreiding plaatsvindt, zorgt voor ouders maar ook leerlingen die binnenkort weer naar school gaan voor onrust.

Landelijk worden de adviezen van het OMT opgevolgd. Maar vanuit de onderwijsorganisaties wordt echter naar duidelijke instructies en richtlijnen over ventilatie gevraagd om het risico van besmetting door het Corona-virus zoveel mogelijk te beperken.

AVA heeft daarom de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld:

1. Kunt u ons de stand van zaken geven betreffende de communicatie van de overheid en het OMT richting scholen over voorzorgsmaatregelen op ventilatiesystemen?
2. Kunt u ons informatie verschaffen in welke mate landelijk gewerkt wordt aan richtlijnen betreffende ventilatie op- en in scholen?
3. Heeft u al informatie over maatregelen verbetering van ventilatie op scholen in Amstelveen?
4. Wij weten dat scholen zelf aan het stuur zitten, echter als politieke partij worden wij geconfronteerd met de onrust onder ouders en leerlingen. Daarom hebben wij de vraag of het college een moreel appèl op scholen wil doen om zorg te dragen voor een goede ventilatie en maatregelen te treffen om veiligheid en gezondheid van leerlingen en docenten te waarborgen.
5. Bent u bereid om dit moreel appèl ook werkelijk te doen, ook als het buiten de directe invloedssfeer van de gemeente ligt?
6. Bent u bereid scholen op te roepen ouders actief te informeren over de kwaliteit van de ventilatie op de school van hun kinderen?
7. Kunt u aan de inwoners van Amstelveen informatie verstrekken waar ouders met zorgen over de luchtkwaliteit op scholen terecht kunnen?

AVA maakt zich zorgen over luchtkwaliteit op de scholen, die volgende week weer van start gaan.
Namens AVA stelde raadslid Jacqueline Höcker op maandag 10 augustus het college hierover schriftelijke vragen.

Andere nieuwsberichten

Vanwege het gevaar tot besmetting met het Corona-virus worden mensen opgeroepen maatregelen na te leven zoals o.a. de 1,5 meter afstand, handen wassen etc. Helaas zijn er risicogroepen en kwetsbare...
De lokale politieke partij Actief voor Amstelveen (AVA) wil weten hoe gemeente Amstelveen omgaat met de experimentele mondkapjesplicht, nu binnen Veiligheidsregio Amsterdam/Amstelland het dragen van...
Het Amsterdamse Bos is toe aan een grote opknapbeurt. Daarvoor is een nieuw ‘Bosplan’ opgesteld, waarover tot 30 juli kan worden ingesproken. Hoewel Amstelveners veel in het bos komen, heeft de...
In de afgelopen raadsvergadering maakte AVA kenbaar, klaar te zijn met de huidige inspraakprocedure voor burgers en komt met een initiatiefvoorstel voor verandering. In de twee jaar dat AVA met 2...