Verstenen van tuinen

26/09/2020

AVA wil het verstenen van tuinen in de wijken tegen gaan.  Aanleiding was de regel in een bestemmingsplan dat soms minimaal 1 auto op eigen terrein moet worden geparkeerd. En dat daarvoor dan de ondergrond van die parkeerplaats mag worden verhard. Michel Becker bracht dat ter sprake tijdens de vergadering van de commissie Ruimte, Wonen en Natuur.  Wethouder Gorden leek daarvoor wel gevoelig te zijn, maar vertelde dat de gemeente in het kader van het bestemmingsplan daar niets aan kan regelen. Wel komt zij later met een klimaatadaptieplan waarin het verharden van tuinen  onder de loep wordt genomen.

Wij twijfelen echter aan de uitspraak van de wethouder. Naar ons idee moet het mogelijk zijn om via gebruiksvoorschriften in hyet bestemmingsplan te regelen dat je niet een verharding onder een parkeerplaats mag aanleggen die niet waterdoorlatend is. Dat noemen ze “halfverharding”, b.v. grind of steenslag. Laatste woord dus nog niet over gesproken!

Andere nieuwsberichten

Nouja, de zon was niet zozeer in discussie tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag, maar de zonneweides die B&W graag zien verschijnen in de Noorder Legmeerpolder Oost. U weet wel die...
Participatie ja of nee en hoe De nieuwe particpatievisie. Een nota met een behoorlijk groot abstractieniveau werd behandeld in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen. Daarin worden globale kaders...

Dierenwelzijn

26/09/2020
De sluiting van het dierentehuis en de enorme lange aanrijtijden van de dierenambulance naar een andere locatie Purmerend en Hoofddorp van de landelijke dierenbescherming,  heeft veroorzaakt dat...

Startersleningen

26/09/2020
Startersleningen, een onderwerp dat ter sprake kwam  in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen. Die regeling beoogt om meer starters in de gelegenheid te stellen om een hyptheek te krijgen en dus...