Visie zonne energie in Amstelveen

26/09/2020

Een visie op zonne-energie waarin het antwoord van  B&W op de vraag waar zonne-energie in Amstelveen kan worden opgewekt. Doorlezing van het beleidsstuk roept sympathie op voor de uitgangspunten . De zgn. zonnetrap is op zich een hanteerbare maatstaf. Die maatstaf wordt toegepast op een achttal deelgebieden binnen Amstelveen.

Daarover heeft Ben Westendorp in de Raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur een aantal opmerkingen gemaakt.

Zonneweides in de Noorder Legmeer polder Oost

Dat is zo’n gebiedje waar dus volgens de zonnetrap alles mag, dus ook als gebied voor zonnevelden. Het argument is dat het omsloten is door verbindingswegen. Dat vinden wij toch geen argument om voorzieningen als zonnevelden toe te staan. Wij hebben al eerder in onze reactie bij de RES aangegeven geen voorstander van landschapsvervuilende zonnevelden te zijn. Waren ook tevreden met het uitsluiten van de Bovenkerkerpolder in die zin. En nu, direct naast die Bovenkerkerpolder kan een gebiedje worden volgebouwd met zonnevelden. Naar onze mening doet dat afbreuk aan het landschappelijkheid van de gehele Bovenkerkerpolder. Daarom ons verzoek op dit gebied slechts de trede 1 toe te staan. Dat wil dus zeggen, geen grootschalige zonneweides activiteiten zonder binding

Zonnepanelen op en nabij infrastructuur.

Wij zijn het op zich eens met gebruik van zonnepanelen langs A9, Beneluxbaan. Maar we zijn niet gelukkig met het voorstel om dat ook toe te staan langs de N201.

Als je wel eens over de Hollandse Dijk fietst en naast je kijkt, dan ziet je daar de Bovenkerkerpolder met haar landschappelijk schoonheid liggen. De N201 is in dat beeld eigenlijk nauwelijks een echt storende factor. Ga je die weg of de bermen daarvan echter bekleden en accentueren met zonnepanelen dan loop je het risico de storing te vergroten. Het kan toch niet de bedoeling zijn om  afbreuk te doen aan de beleving van de landschappelijke waarde van de Bovenkerkerpolder.

In de Visie wordt aangegeven dat ook andere infrastructuren als zoekgebied voor zonnepanelen  fumigeren. Bijvoorbeeld in de bermen van wegen. Dat kan dus feitelijk betekenen dat die ook kunnen worden geplaatst langs de Bovenkerkerweg en zelfs langs de Nesserlaan met prachtige rijen statige bomen. Over landschapsvervuiling gesproken! Wij zijn van mening, dat dit afbreuk doet aan de landschapsbeleving van de Bovenkerkerpolder.

Andere nieuwsberichten

Nouja, de zon was niet zozeer in discussie tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag, maar de zonneweides die B&W graag zien verschijnen in de Noorder Legmeerpolder Oost. U weet wel die...
Participatie ja of nee en hoe De nieuwe particpatievisie. Een nota met een behoorlijk groot abstractieniveau werd behandeld in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen. Daarin worden globale kaders...

Dierenwelzijn

26/09/2020
De sluiting van het dierentehuis en de enorme lange aanrijtijden van de dierenambulance naar een andere locatie Purmerend en Hoofddorp van de landelijke dierenbescherming,  heeft veroorzaakt dat...

Startersleningen

26/09/2020
Startersleningen, een onderwerp dat ter sprake kwam  in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen. Die regeling beoogt om meer starters in de gelegenheid te stellen om een hyptheek te krijgen en dus...