Vragen over verkeersituatie Bovenkerk

01/02/2021

Actief voor Amstelveen en GroenLinks gaan in de komende commissievergadering van Ruimte-Wonen en Natuur (RWN) mondelinge vragen stellen over de wijziging van de verkeersituatie Bovenkerk.

Op dinsdag 26 januari 2021 heeft het college een verkeersbesluit genomen voor het aanleggen van een bussluis en een knip aan te brengen in de Noordammerlaan/Legmeerdijk ter hoogte van de Sint Urbanuskerk in Bovenkerk. Het hoofddoel van deze wijziging is om de verkeersveiligheid te vergroten, daarnaast wil de gemeente ook de intensiteit van auto’s op deze weg verlagen. De knip leidt logischerwijs (en volgens de verkeersmodellen) tot een verplaatsing van het verkeer van de Noordammerlaan naar de straatjes in de woonwijk van bovenkerk. Er is onder de inwoners van Bovenkerk veel onrust ontstaan over de negatieve gevolgen van dit verkeersbesluit, waarbij zij vrezen dat de veiligheid en leefbaarheid in deze kinderrijke woonwijk zal afnemen. Een merendeel van de bewoners heeft deze zorg ook gedeeld op de inspraakavonden, toch heeft het college in haar wijsheid besloten deze aanpassingen door te zetten.

 Daarom de volgende vragen:

a.     Hoe valt deze maatregel te rijmen met het doel “de verkeersveiligheid vergroten”? Schiet de maatregel niet het doel voorbij door het probleem te verplaatsen?

b.     Er is steeds naar buiten toe gecommuniceerd dat het draagvlak onder bewoners groot is, dit is blijkens de vele protesten niet het geval. Het draagvlakonderzoek dat vorige zomer is gedaan, bevatte onvolledige informatie en de gevolgen van het besluit waren voor veel inwoners niet duidelijk. Is de wethouder bereid om een nieuw en betrouwbaar draagvlakonderzoek te laten uitvoeren?

c.     Waarom wordt er direct gekozen voor zo een drastische maatregel? Is het niet verstandiger om eerst een maatregel te proberen waar iedereen in Bovenkerk het mee eens is, en daarvan de gevolgen te monitoren? Denk aan het instellen van 30 km/u op de Noordammerlaan/Legmeerdijk inclusief verkeersremmende maatregelen als hobbels of obstakels.

d.      Is het college bereid om, in afwachting van de uitkomst van het door een bewonersgroep ingediende beroepschrift, aanvang werkzaamheden aldaar uit te stellen?

 

Andere nieuwsberichten

Fractievoorzitter Michel Becker van AVA zal dit bij de komende raadsvergadering bij het agendapunt “ Wijziging Reglement van orde van de gemeenteraad”, door middel van een amendement, trachten af te...
AVA heeft in de gemeenteraad het initiatief genomen om uit de lokale media impasse te komen. Gesteund door D66, VVD, PdvA, GroenLinks en CDA heeft Michel Becker daarvoor een motie ingediend. AVA...
Actief voor Amstelveen heeft met Eigen Haard gesproken over klachten met langdurige schimmel- en vochtproblemen. Ook is gesproken over de communicatie tussen huurders en eigen Haard. Door een...
Afgelopen week werden bewoners in de buurt opgeschrikt door de presentatie die een projectontwikkelaar gaf over de bouw van een nieuw appartementencomplex op die plek. Er ontstond terecht...