Weg met het lachgas!

15/12/2020

Actief voor Amstelveen en Christen Unie willen een totaalverbod op gebruik en verkoop van lachgas.

Steeds meer mensen zich zorgen maken over het gebruik van lachgas. Het gebruik door jongeren neemt hand over hand toe. De gebruikers nemen dit bedwelmend middel niet alleen tot zich tijdens evenementen, party’s en andere feesten. Maar ook gedurende verkeersdeelname, bijvoorbeeld bij het besturen van auto’s en andere voertuigen.

Ontegenzeggelijk kan het gebruik van lachgas ernstige gezondheidsklachten voor de gebruiker zelf teweeg brengen en is dus schadelijk voor de volksgezondheid. Niets voor niets wil het kabinet lachgas binnen de werking van de Opiumwet brengen. Daarnaast is het een feit dat gebruik van lachgas in het verkeer niet alleen gevaar oplevert voor de gebruiker zelf, maar eveneens voor medeweggebruikers.

Het is daarom niet voldoende om het recreatief gebruik van lachgas slechts strafbaar te stellen voor door het college aan te wijzen gebieden en tijdens bepaalde tijd.

Ter voorkoming van verstoring van de openbare orde in amstelveen en in het belang van het woon- en leefklimaat binnen de gemeente Amstelvee,n dient een totaalverbod van recreatief gebruik van lachgas in de Algemene Plaatselijke Verordening te worden opgenomen. AVA en CU dienen daartoe een motie in tijdens de raadsvergadering van 16 december a.s.

Over het risico van lachgasgebruik heeft AVA al eerder schriftelijke vragen gesteld en dit onderwerp ook ter sprake gebracht in de commissie Burgers en Bestuur.

Andere nieuwsberichten

Fractievoorzitter Michel Becker van AVA zal dit bij de komende raadsvergadering bij het agendapunt “ Wijziging Reglement van orde van de gemeenteraad”, door middel van een amendement, trachten af te...
AVA heeft in de gemeenteraad het initiatief genomen om uit de lokale media impasse te komen. Gesteund door D66, VVD, PdvA, GroenLinks en CDA heeft Michel Becker daarvoor een motie ingediend. AVA...
Actief voor Amstelveen heeft met Eigen Haard gesproken over klachten met langdurige schimmel- en vochtproblemen. Ook is gesproken over de communicatie tussen huurders en eigen Haard. Door een...
Afgelopen week werden bewoners in de buurt opgeschrikt door de presentatie die een projectontwikkelaar gaf over de bouw van een nieuw appartementencomplex op die plek. Er ontstond terecht...