Zonne-energie in vuur en vlam!

26/09/2020

Nouja, de zon was niet zozeer in discussie tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag, maar de zonneweides die B&W graag zien verschijnen in de Noorder Legmeerpolder Oost. U weet wel die kleine polder aan de linkeronderkant van de Bovenkerkerpolder.

Waar gaat het om?

B&W boden de Visie op zonne-energie aan de gemeenteraad aan ter vaststelling. Algemene opinie: een stuk met goede en verstandige beleidsuitgangspunten, althans voor een groot deel. Actief voor Amstelveen vindt dat ook. En tijdens de behandeling van dit punt in de commissie Ruimte, Wonen en Natuur is door Ben Westendorp daar dus ook positief op gereageerd. Op twee punten na.

Het belangrijkste punt was wel het plan met de Noorder Legmeerpolder Oost. Ons standpunt was en is: dat gebied lijkt heel erg op de Bovenkerkerpolder qua geruik en landschap, dus behandel dat dan ook zo en laat geen grootschalige zonnevelden toe. Bewoners en gebruikers van het gebiedje deden tijdens de commissievergadering en ook later een dringend beroep op de politiek, daarmee niet akkoord te gaan.

Het leek er op dat verschillende partijen in de raad diezelfde mening waren toegedaan. En een deel van de oppositiepartijen bereidde vlijtig een amendement voor, waarmee die grootschalige zonnevelden zouden kunnen worden voorkomen. AVA was daar natuurlijk ook in geintereseerd en van harte voorstander (we hebben het amendement bij stemming ook gesteund). Na verloop van tijd leek het er echter op dat zo’n amendement het niet zou redden; de collegepartijen lieten tussen neus en lippen door dat niet te trekken en dus af te stemmen.

Wat te doen? Meegaan met dat amendement betekende feitelijk dat de bewoners en gebruikers ondanks hun terechte pleidooi met lege handen zouden staan. Wij konden dat niet accepteren en wilden dat voorkomen. Maar hoe?

Ons leek het daarom in de gegeven situatie te kiezen voor een next-best oplossing. Namelijk, te proberen een uitspraak van het college te krijgen, waarin feitelijk zo lang mogelijk uitstel van verandering van gebruik van het gebiedje zou worden verkregen.

Wij dienden daarom op het laatste moment nog een motie in met de oproep aan het college om zich zeer terughoudend op te stellen met het realiseren van grootschalige zonneweides in dat gebied. En te verklaren dat dergelijke maatregelen pas worden uitgevoerd als vaststaat dat elders in Amstelveen onvoldoende duurzame energie kan worden opgewekt.

Misschien niet een voorstel dat door iedereen wordt toegejuicht. Maar hiermee wordt in ieder geval bewerkstelligt dat bewoners en gebruikers van het gebied jarenlang onbezorgd kunnen blijven wonen en hun bedrijvigheid en gebruik van het gebied ontgestoord kunnen blijven uitoefenen. En dat was toch eigenlijk het doel!

Tijdens de behandeling van deze zaak in de raadsvergadering werd dit door wethouder Floor Gordon zonder voorbehoud toegezegd. Reden voor AVA om de motie dan in trekken.

Andere nieuwsberichten

AVA stelt schriftelijke vragen aan B&W om uit het eerder gereserveerde Noodfonds Corona, budget te reserveren voor ondersteuning huiswerkbegeleiding. Door de huidige- en mogelijke langere Lock...
Op woensdag 13 januari zijn bestuur en fractie van Actief voor Amstelveen overvallen met het nieuws dat raadslid Jacqueline Höcker uit de AVA-fractie is gestapt. Zij heeft intussen aangegeven dat ze...
Actief voor Amstelveen dient komende gemeenteraadsvergadering een motie in voor de subsidiering van regentonnen. De afgelopen zomer was het weer raak: extreme warmte, veelvuldig gebruik van...
Actief voor Amstelveen en Christen Unie willen een totaalverbod op gebruik en verkoop van lachgas. Steeds meer mensen zich zorgen maken over het gebruik van lachgas. Het gebruik door jongeren neemt...