Tiny Houses

Mooi succes! De motie van AVA met een pleidooi voor de bouw van Tiny Houses is door de gemeenteraad unaniem aangenomen in de vergadering van 12 februari. Starters en senioren hebben grote behoefte aan tijdelijke huisvesting, in afwacht van een definitieve oplossing. Binnen het huidig woningbestand komen deze groepen vrijwel niet aan bod. Het gevolg daarvan is dat starters te […]

Woonagenda Amstelveen

Gonnie van Rietschoten hield in de commissie Ruimte, Wonen en Natuur een betoog over de concept-woonagenda. Hierna volgt haar verhaal. Deze woonagenda geeft een goed beeld over de woonplannen in de toekomst. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij oplossingen voor jonge starters, ouderen en doelgroepen. Maar als wij de schrijnende verhalen horen zijn we nog heel ver weg van een oplossing. […]

Visie wijkcentra in het teken van visie ontmoeten

Jacqueline Höcker geeft haar mening over de visie wijkcentra. Amstelveen kent veel wijkcentra waar men aan activiteiten kan deelnemen, gezelligheid kan zoeken, contact met anderen kan hebben en daarmee zijn de wijkcentra heel belangrijk voor niet alleen de individuele mens maar ook voor de samenhang in de wijk. Of het nu gaat om een koffieuurtje, een kunstzinnige activiteit zoals dans […]

Nieuwe werklocaties in Amstelveen en effecten daarvan.

De strategie werklocaties Amstelveen is eind januari door  de commissie AB besproken. Het omvat ondermeer een zestal beleidslijnen voor Amstelveense werklocaties in de toekomst. Natuurlijk hebben wij geen bezwaar tegen het “vooruitdenken ”over locaties waar nieuwe bedrijven zich kunnen gaan vestigen, aldus Michel Becker tijdens de commissieveragdering. De plekken die in de nota aan de orde komen zijn voor ons […]

Samenwerking RTVA en NH-Nieuws

Jacqueline Höcker stelde dit punt aan de orde tijdens de commissievergadering B&S op 29 januari 2020. Een jarenlang dossier, een jarenlang strijd om bestaansrecht van de lokale media RTVA. Het wordt tijd een andere koers te varen voor RTVA en een andere koers voor de gemeente betreffende RTVA want strijd en weerstand vertraagt .Er is volgens RTVA een goede samenwerking […]

Veiligheidscentrum Amstelveen

AVA diende  motie ” onderzoek realisatie Veiligheidscentrum Amstelveen-Amstelland “, te realiseren in het nu gesloten politiebureau aan de Zetterij Amstelveen Zuid. De raad nam met ruime meerderheid de motie aan, mede ingediend door VVD, D66, PvdA, CDA, SBA en C.U. Ook deze partijen zien dit als een kans Amstelveen veiliger te maken. Burger belang Amstelveen, Groen Links en de SP, […]

Preventie Minima Zorg

In de raadsvergadering van 11 december 2019 hebben de fracties van Actief voor Amstelveen en D66 een motie ingediend gericht op het voorkomen en oplossen van armoede. Op woensdag 11 december besprak de gemeenteraad het Amstelveense minimabeleid. In dit minimabeleid staat van welke regelingen inwoners uit Amstelveen met weinig geld gebruik kunnen maken.  Volgens D66 en AVA moet de focus […]

Actieplan mantelzorg ondersteuning

Jacqueline Höcker: Mantelzorg onbetaalde langdurige en intensieve zorg, bestaat door alle lagen van onze samenleving, jong en oud, arm en rijk, mantelzorg het ultieme middel vanuit het rijk met de boodschap naar de burgers: Doe het maar zelf! Niet mijn tekst maar herhaaldelijk in onderzoek, media en verslagen genoemd. Onderzoek na onderzoek, kritiek en rechtvaardiging gaan hand in hand. Hoe […]

Uitlaatservice van honden in Amsterdamse Bos

AVA heeft schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester en wethouders over handhaving van vergunningen voor uitlaatservice van honden in het Amsterdamse Bos. In het Amsterdamse Bos, zo lezen wij in perspublicaties, wordt naarstig gecontroleerd op loslopende honden. Wij juichen dat toe. Het is belangrijk om hondeneigenaren bewuster te maken van ongewenste gevolgen (verstoring broedseizoen, veiligheid) van loslopende honden in de natuur. […]

Vragen over inkoop en aanbestedings beleid

De verwarring rond de keuze voor de schepper van het kunstwerk op het Keizer Karelplein was mogelijk minder groot geweest als er duidelijkheid had bestaan over de toepassing van Nota Inkoop – en aanbestedingsbeleid van de gemeente. Daarom hebben wij vragen gesteld over de procedure bij inkoop en aanbesteding en over eerlijke mededinging in dat verband. A. Vragen over de […]