Partijprogrammaactief voor amstelveen

Amstelveen heeft te weinig oog voor de wensen en behoeften van de jeugd en jongvolwassenen. Zeker als het gaat om horeca, retail en (sport)activiteiten. Ook de huizenprijzen en het huizenaanbod zijn niet binnen het budget van deze doelgroep. AVA wil de vergrijzing van Amstelveen tegengaan door in te zetten op de volgende thema’s:

  • Verjonging
  • Huisvesting
  • Diversiteit

Wij
staan
voor :

Uitbreiding en diversifiëring van horecagelegenheden en lokale retail zodat Amstelveen weer levendig en bruisend wordt.

Uitbreiding soorten sportverenigingen en locaties waardoor er meer diversiteit in aanbod voor de jeugd komt.

Actieve inspraak van betrokken burgers in alle leeftijdscategorieën om lokale besluitvorming democratischer en transparanter te laten verlopen.

Meer diverse en betaalbare koop- en huurwoningen om jonge Amstelveners te behouden, de woningnood te verhelpen en de toestroom van jonge mensen aan te moedigen.

Een schoon en veilig Amstelveen met oog voor de natuur zodat Amstelveen leefbaar blijft. Wij zijn de groene longen van Amsterdam. Daar moeten we zuinig op zijn.

Het stimuleren en faciliteren van een vitale mentale en fysieke gezondheid zodat de kwaliteit van leven verbetert en we met elkaar meer weerstand opbouwen tegen bijvoorbeeld seizoensgebonden virussen.


UITLEG VERJONGING

Hiermee bedoelen wij o.a. het vitaliseren van de stad. De jeugd heeft de toekomst roept altijd iedereen, maar geef jongeren dan ook perspectief op die toekomst en jaag ze onze stad niet uit. Jongeren kunnen een wezenlijke bijdrage leveren om Amstelveen leefbaar te maken en te houden. Wij zien onze jongeren dan ook niet als een last maar als een lust en nemen hen serieus.

Dit begint met betaalbare huisvesting, maar ook met het voor hen aantrekkelijk te maken hier te blijven. Dit kan door het stimuleren van evenementen, het creëren van outdoor sportfaciliteiten, ondersteuning van Start ups, diversiteit in het winkel en horeca aanbod en jongeren medezeggenschap geven in de besluitvorming hierover. AVA-NEXT geeft jongeren hiervoor een podium.

UITLEG HUISVESTING

Het alleen maar bouwen in het middeldure tot dure segment en daarmee hopen op doorstroming blijkt niet te werken. Het daarmee minimale aantal vrijgekomen woningen komen helaas niet bij onze jongeren terecht. Juist direct voor deze doelgroep moeten woningen gebouwd worden. Hoe? Er zijn tal van ideeën hiervoor, maar daar moet de gemeente zich wel hard voor maken.

Het project “Van Groot naar Beter” een extra impuls geven is leuk, maar geeft geen garanties dat de vrijgekomen woningen bij de hiervoor bedoelde doelgroep terecht komt. Andere, nieuwe woonvormen, zouden gebouwd moeten worden op de schaarse grond van onze gemeente. Maar denk ook aan het onder de loep nemen van projectontwikkelaars die alleen uit zijn op winstbejag en het ondersteunen van hen die wel oog hebben op duurzame en betaalbare woningen.

UITLEG DIVERSITEIT

Diversiteit staat niet alleen voor meer maatschappelijke acceptatie op het gebied van gender, kleur en geloofsovertuiging. Diversiteit maakt een stad ook leefbaar en gaat over wat er te doen is voor oud én jong. Iedereen heeft andere behoeften en wensen en daarom is AVA er voor iedereen.

UITLEG TRANSPARANTIE

Transparantie begint met luisteren naar je inwoners. Dat is ook de reden dat wij, zowel in het bestuur als in de gemeenteraad direct benaderbaar zijn.  Veel inbreng verwachten wij ook van onze jongeren bij AVA-NEXT, waarbij wij onze jongeren wél serieus nemen. Maar denk hierbij ook aan het livestreamen van ons intern overleg. Wij kennen geen geheimen voor de inwoners van Amstelveen en zijn juist op zoek naar input, feedback en een gezonde dialoog.

UITLEG VITALITEIT

Het stimuleren en faciliteren van een vitale mentale en fysieke gezondheid gaat voor ons over voorlichting en faciliteren van zaken die de gezondheid bevorderen. Dit betreft meer bewegen, gezonde voeding, maar bijvoorbeeld ook mentale ondersteuning. De lokale overheid kan hier veel meer in betekenen en AVA zal dit ook doen in het belang van een vitaal Amstelveen.

Sluiten X
en ontvang de nieuwsbrief