Partijprogrammaactief voor amstelveen

Amstelveen heeft te weinig oog voor de wensen en behoeften van de jeugd en jongvolwassenen. Zeker als het gaat om horeca, retail en (sport)activiteiten. Ook de huizenprijzen en het huizenaanbod zijn niet binnen het budget van deze doelgroep. AVA wil de vergrijzing van Amstelveen tegengaan door in te zetten op de volgende thema’s:

  • Verjonging
  • Huisvesting
  • Diversiteit

Wij
staan
voor :

Uitbreiding en diversifiëring van horecagelegenheden en lokale retail zodat Amstelveen weer levendig en bruisend wordt.

Uitbreiding soorten sportverenigingen en locaties waardoor er meer diversiteit in aanbod voor de jeugd komt.

Actieve inspraak van betrokken burgers in alle leeftijdscategorieën om lokale besluitvorming democratischer en transparanter te laten verlopen.

Meer diverse en betaalbare koop- en huurwoningen om jonge Amstelveners te behouden, de woningnood te verhelpen en de toestroom van jonge mensen aan te moedigen.

Een schoon en veilig Amstelveen met oog voor de natuur zodat Amstelveen leefbaar blijft. Wij zijn de groene longen van Amsterdam. Daar moeten we zuinig op zijn.


Sluiten X
en ontvang de nieuwsbrief