Programma

Programma

 • Amstelveners voorrang op de woningmarkt
 • Herontwikkeling kantoren en bedrijfsterreinen voor woningbouw, starterswoningen en doorstroming bevorderen
 • Meer persoonsgerichte thuiszorg op maat, minder administratieve verantwoording
 • Ondernemersloket voor ZZP en MKB
 • Dierenwelzijn, alsmede het sociaal belang mens en dier
 • Openbaar Vervoer voor iedereen toegankelijk, haltes behouden
 • Actieve sportstimulering voor jong en oud, met of zonder beperking, schoolzwemmen voor ieder kind, update sportaccommodaties
 • Stimulering kunst en cultuur, mogelijk realisatie kunstacademie
 • Ambachtelijk en technisch onderwijs stimuleren en faciliteren, in samenwerking met bedrijfsleven leer/werkprojecten initiëren
 • Investeren in samen veilig zijn én veilig voelen
 • Gemeentelijk vastgoed en sportaccommodaties energieneutraal
 • Meer elektrische oplaadpalen in de wijken
 • Gemeente financiën op orde, ook voor de volgende generatie
 • Inwonersspreekuur fractie AVA, wekelijks luisteruurtje.

Download HIER onze speerpunten in het Engels: Actief voor Amstelveen Key Issues

Download HIER ons verkiezingsprogramma: Verkiezingsprogramma AVA 2018 definitief 010318