Raadsleden en burgerleden geïnstalleerd

In de raadsvergadering van 29 maart j.l. zijn onze raadsleden en burgerleden van de commissies geïnstalleerd.

Alle Amstelveners die op ons gestemd hebben, bedankt!

Wij gaan in de komende vier jaar hard aan het werk om onze speerpunten inhoud te geven. En daar zullen wij nog een flinke kluif aan hebben. Maar wij zijn meer dan gemotiveerd!

Tim Lechner en Jacqueline Höcker hebben  zitting genomen in de gemeenteraad.

In de raadscommissies  zitten: Gonnie van Rietschoten, raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur. Michel  Becker, raadscommissie Burger en samenleving (B&S).  En Melissa Bosker, raadscommissie Algemeen bestuur en middelen.

Wil Seiffers gaat de fractie met haar ervaring ondersteunen.