Schriftelijk vragen over omvang sociale huur

De noodkreet voor betaalbare woningen wordt steeds sterker en de bouwprojecten die op korte termijn worden gerealiseerd geven helaas geen rooskleurig beeld van de uitbreiding van de sociale woningvoorraad.

Onze jeugd, starters, jonge gezinnen, inwoners met een minimum inkomen en een grote groep zzp-er’s vallen iedere keer buiten de boot. Het is voor deze groepen onmogelijk om in Amstelveen te wonen.

De erfenis van het vorige college zorgt ervoor dat de huidige gemeenteraad geen verandering kan aanbrengen op tal van bouwprojecten. De toekomstige bouwprojecten, goedgekeurd door de huidige gemeenteraad, geven wel mogelijkheden tot verandering voor nieuwe sociale huurwoningen. Echter lost het de huidige problematiek niet op.

Actief voor Amstelveen vindt het een noodzaak dat de huidige voorraad van sociale huurwoningen niet verder daalt. Zolang er geen uitzicht is op nieuwbouw van deze woningvoorraad, zullen we het dus met de huidige voorraad moeten doen.

Actief voor Amstelveen wil duidelijkheid en heeft schriftelijke vragen gesteld aan wethouder Ellermeijer.

Zo willen wij onder andere graag weten om hoeveel sociale huurwoningen het gaat in Amstelveen.

Hoeveel eengezinswoningen blijven er over voor bijvoorbeeld jonge gezinnen, of blijven er alleen maar flatwoningen over voor deze gezinnen?

Veel eengezinswoningen worden namelijk na vertrek van huurders, niet teruggebracht onder de sociale huurgrens. Dit zien wij vooral in de wijk Groenelaan en de wijk Keizer Karelpark-west.

AvA is van mening dat het nu afgelopen moet zijn.

De voorraad neemt alleen maar af terwijl de vraag naar deze woningen onveranderd hoog blijft.