Speech Tim Lechner gemeenteraad 23 mei 2018

Geachte voorzitter,

De lat ligt hoog in Amstelveen, op alle fronten. Onze voorzieningen voldoen aan een bepaald kwaliteitsniveau. Nieuwe voorzieningen die we ontwikkelen moeten aan dit hoge niveau voldoen. Dat betekent wat. Soms is de investering hoger en de ontwikkeltijd langer, omdat we kiezen voor kwaliteit. We kiezen voor de Amstelveense maat.

De Amstelveense maat? Wat is dat eigenlijk? De Amstelveense maat. De menselijke maat ++ of de menselijke maat – – Of de menselijke maat 2.0 die we eigenlijk niet konden betalen?

Voorzitter het was op z’n minst gezegd een aparte formatie periode.

Het begon op het verhaal van de 10 kleine enz.

Eerst moesten wij afscheid nemen van wethouder Brandes. Niet leuk maar kan gebeuren, over de reden daarvan wil ik mij niet uitlaten. Dat heeft al genoeg voor verdriet gezorgd. Daarna lekte het dat wethouder Veeningen niet meer terug zou komen.

De Amstelveense maat.

Toen moest wethouder Bot om gezondheidsredenen stoppen en zich direct ziek melden.

De Amstelveense maat.

Toen werd de beoogd opvolger van wethouder Bot gewogen en te licht bevonden.

De Amstelveense maat.

Voorts werd het spel opnieuw op de wagen gezet. Waarbij alle partijen werden uitgenodigd om te reageren op het akkoord. Waarbij het dinsdag al lekte dat het met de PvdA rond was. Achteraf heel vervelend voor onze partij want wij hadden serieus werk gemaakt van onze reactie.

De Amstelveense maat.

Actief voor Amstelveen feliciteert in natuurlijk graag de PVDA, het zal voor de mensen binnen deze partij na alle ellende vlak na een sterk gevoerde campagne een hard gelach geweest zijn om zo in eerste instantie buiten het college te vallen.

De Amstelveense maat.

Echter zien wij het nieuwe college geen recht doen aan de wens van de Amstelveners. D66 heeft immers een zetels verloren.  En  GroenLinks had weliswaar een zetel gewonnen maar toch mochten zij niet deelnemen aan het nieuwe college. Actief voor Amstelveen betreurt het dat er geen enkele lokale partij aan het college deel zal nemen. Ook dit doet geen recht aan de wens van de keizer. Er had gewoon een lokale partij in het college moeten zitten. Want ook met Actief voor Amstelveen (zeker niet de grootste partij maar wij voelen ons wel moreel winnaar van de verkiezingen omdat wij vanuit het niets met twee zetels zijn binnen gekomen) tonen we maar weer aan dat de lokale partijen in Amstelveen een groot draagvlak hebben. De lokale partijen in Amstelveen, BBA, AVA en OCA zijn immers goed voor 7 zetels.

De Amstelveense maat.

Maar goed, niet getreurd het college is gevormd volgens de Amstelveense maat. Bij presenteren van het coalitieakkoord, werd gesteld dat het een ruim akkoord was waar ook de oppositiepartijen nog van alles mochten invlechten.

Ook de Amstelveense maat.

Als voorbeeld zag ik vandaag op de site van RTVA dat voor een driekamerflat aan de Jupiter in Middenhoven ruim 4000 belangstellenden waren.

Dat is dus de Amstelveense maat.

Wij zullen wij u dus ruimhartig gaan bestoken met voorstellen om onze speerpunten te proberen te verwezenlijken. De lat ligt hoog in Amstelveen, op alle fronten. Onze voorzieningen voldoen aan een bepaald kwaliteitsniveau. Nieuwe voorzieningen die we ontwikkelen moeten aan dit hoge niveau voldoen. Dat betekent wat. Soms is de investering hoger en de ontwikkeltijd langer, omdat we kiezen voor kwaliteit. Ook wij kiezen voor de Amstelveense maat. Daar kun je namelijk alle kanten mee op.

Wij wensen het college veel succes met ons.

Voorzitter dank.