AVA is sinds 1 november 2017 een nieuwe onafhankelijke lokale politieke partij en zet zich in voor de inwoners van de gemeente Amstelveen. De partij zoekt het politieke midden en heeft een sociaal liberale signatuur.

In tegenstellingtot andere politieke partijen zal AVA de kandidaten op het stembiljet vanaf plek 4 willekeurig invullen. De kiezers kunnen bepalen wie hun stem verdient om hun belangen zo goed mogelijk te behartigen.

AVA wil de kloof tussen politiek en inwoners dichten. Dat doen wij niet alleen door te luisteren en in gesprek te gaan, maar ook door ideeën en initiatieven in samenspraak met de gemeente vorm te geven en inwoners meer te betrekken bij de besluitvorming.

Wij voeren gesprekken met het midden-en kleinbedrijf, zzp’ers, maatschappelijke zorg-en welzijnsinstellingen, scholen, brancheorganisaties, kunst en cultuurinstellingen en wijkplatforms.

AVA vindt datregelgeving niet alleen moet worden bepaald achter bureaus, maar in samenspraak met inwoners. Voor AVA betekent het een voortdurendedialoog waarin geluisterd wordt en regels aangepast worden waar mogelijk.

Wijkcentra, club en buurthuizen, (sport)verenigingen, kunst-en cultuurinstellingen, zorg en welzijnsinstellingen, handhavers en wijkagenten zijn de ogen en oren van onze samenleving.

Door ingesprek te gaan en te blijven wil AVA zichtbaar en hoorbaar aanwezig zijn om een werkelijke samenwerking te garanderen. Ieder deel van Amstelveen heeft een eigen identiteit en verdient evenveel aandacht. Het betekent ook dat iedere wijk iets anders nodig kan hebben op het gebied van wonen, werk, welzijn en zorg, ruimtelijke orde, veiligheid, vervoer en groen.

AVA heeft een helder en duidelijk verkiezingsprogramma.

Heeft u daarover vragen of ideeën en/of wilt u lid worden dan horen wij het graag op ons inloopspreekuur of per mail via info@actiefvooramstelveen.nl.