Noodhulp in barre tijden in Amstelveen

Het kan niemand ontgaan dat momenteel vele inwoners en bedrijven niet of moeilijk de sterk verhoogde energierekening kunnen betalen. De eerste levensbehoeftes komen in het geding. Ook in Amstelveen. Mensen komen in de kou te zitten en bedrijven moeten hun deuren sluiten.

Dat zijn vreselijke vooruitzichten!

Actief voor Amstelveen stelde 14 augustus jl. via schriftelijke vragen aan het college van B&W deze pijnpunten al aan de kaak. Helaas was de reactie van het college – om het mild uit te drukken – onbevredigend. Michel Becker, fractievoorzitter: “we geven het niet zomaar op, we gaan met mondelinge vragen tijdens de raadsvergadering van woensdag a.s. proberen alsnog toezeggingen voor een steunpakket te krijgen”. Het gaat om de volgende punten.

Actief voor Amstelveen wil dat het college toezegt incidentele instrumenten, zoals bijzondere bijstand, eerder en ruimer in te zetten voor ondersteuning van ouderen, studenten en mensen met inkomens net boven het sociaal minimum. Dit om te voorkomen dat deze groepen zich bij de voedselbank moeten melden.

Ook wordt gevraagd een noodfonds op te richten voor noodlijdende inwoners met inkomens net boven het sociaal minimum, MKP en ZZP-ondernemers. Zij kunnen daarop beroep doen voor b.v. een renteloze lening om hun energienota te betalen. Tevens wordt het college uitgenodigd om inwoners en noodlijdende bedrijven ruimhartig uitstel van betaling te verlenen van gemeentelijke belastingen.

En tenslotte stelt Actief voor Amstelveen voor om een tijdelijk crisisteam in het leven te roepen om met spoed binnenkomende hulpaanvragen af te handelen.


Laat Nes aan de Amstel niet in de kou staan

Nes aan de Amstel is een dorp dat deel uitmaakt van gemeente Amstelveen aan de rand van Provincie Noord Holland. Het dorp ligt, zoals het tweede deel van de naam aangeeft, aan de rivier de Amstel. Nes is in de 16e eeuw ontstaan als buitendijksland waaraan het haar naam Nes te danken heeft.

Herinneringen aan vervlogen tijden

Van grote afstand kun je de mooie Urbanuskerk bewonderen. De kerk die voor dit fijne dorp een belangrijke rol heeft gehad en nog heeft. Waar je bent geboren is van belang. Het vormt je en deze socialisatie neem je je hele leven mee. Als jongen, wonende aan de overkant van Nes aan de Amstel, moest ik met een bootje naar de overkant varen om naar school of naar het dorp te gaan. Ik was niet de enige, vanuit de Rondehoep waren er meerdere kinderen die met de boot naar de overkant gingen.

In de wintermaanden kon het wel eens problematisch zijn als het ijs onvoldoende hard was. Onze ouders waren onze helden die dan met planken, haken en andere materieel alles in de strijd gooiden zodat we toch de overkant konden bereiken. Wanneer er een ijsbreker of een grote boot van Van Seumeren in aantocht was werden op school alle kinderen van de overkant (Rondehoep) verzameld om versneld naar de overkant terug te keren.

Klein, maar fijn

In Nes aan de Amstel was onze school de St Joseph (eerst aan de Amstel) in het dorp gevestigd. Tegenwoordig heet deze school De Zwaluw. Behalve een kerk, school, restaurant-bar was er een supermarkt en bij de lokale slagerij kwam ik niet voor een plakje worst maar voor de schuimblokken die mij bij het betreden van de winkel liefdevol aankeken. 1 keer in de maand was er een film in het dorpshuis en voor 1 gulden kon je genieten van de film. Daar keek je lang van tevoren al naar uit.

Veranderen is niet altijd beter

Nes voelt voor mij als thuiskomen. Het dorpje is te mooi en te klein om er hard doorheen te rijden. Dit is momenteel wel iets dat speelt bij de bewoners.  Men maakt zich daar op dit moment zorgen over. 

In mijn ogen zet ik hieronder een aantal punten op rij die kenmerkend voor Nes aan de Amstel zijn: 

  • De inwoners van Nes aan de Amstel zijn sociale en nuchtere mensen die met elkaar in een fijne omgeving willen wonen.
  • Nes aan de Amstel is landelijk met een open karakter en veel natuur.
  • Er wonen creatieve, ondernemende en oplossingsgerichte mensen.
  • Voor kinderen is er veel groen en speelmogelijkheden.

Geworteld in Nes aan de Amstel

Er zijn vele mooie herinneringen aan Nes aan de Amstel die ik koester. Herinneringen en mogelijkheden wil je doorgeven aan nieuwe generaties. Als jongere wil je de wereld ontdekken en verkennen maar wil je je ook kunnen terugtrekken in je vertrouwde dorp. Ook de jongeren van Nes aan de Amstel moeten de mogelijkheid krijgen om in Nes aan de Amstel te kunnen gaan wonen. Uiteraard zijn er een aantal nieuwe huizen gebouwd. Denk aan de gedenkwaardige boerderij naast De Vergulde Zon, de melkfabriek en de benzinepomp van Nieuwendijk maar nu is er geen doorstroom naar een (betaalbare) woning voor de jongeren in Nes aan de Amstel. 

Ronald Bouwman


Waar gaan onze kinderen straks naar school?

Waar in Amstelveen gaan onze kinderen straks naar school? Want goed onderwijs voor kinderen en jongeren willen we het liefst op een zo kort mogelijke afstand van ons huis hebben. En niet te vergeten wát voor onderwijs bieden we ze aan.

Vakmensen opleiden, een must

‘Mijn kind naar het praktijkonderwijs of VMBO en tegelijkertijd roepen dat wij vakmensen missen’
Het lijkt wel een schande als je meer met je handen gaat werken. In de maatschappij, op school maar ook in gesprekken met ouders en kinderen speelt dit enorm.

Als het woord praktijkonderwijs of VMBO valt lijkt het net of dit minder goed is. Soms wordt er expliciet door ouders gepusht om hoger te scoren, want een advies op VMBO kun je niet aan je familie of vrienden verkopen. Ook als een kind meer moeite heeft om zich te concentreren of meer tijd nodig heeft.

Als je onderwijsontwikkeling nét even anders verloopt val je snel buiten de boot. Dit is heel frustrerend voor het kind en geeft ook een verkeerd beeld af. Een kind wil niet buiten de boot vallen maar onderdeel zijn van een groep. Onbewust creëren wij als maatschappij en opvoeders een kloof. Wanneer is dit begonnen en wanneer is dit zo veranderd? 

De hoge vraag naar vakmensen moet een eyeopener zijn

Op dit moment zien we dat de vraag naar vakmensen in de bouw en andere ambachtelijke beroepen significant hoog is. Er liggen nu kansen voor veel kinderen om hier een mooie carrière in te maken. Een deel van de Amstelveense kinderen bezoeken scholen buiten onze gemeente. Deels is dat op basis van eigen keuzes, deels omdat dichter bij huis de juiste onderwijsvorm nog ontbreekt. In een grote stad met meer dan 95.000 inwoners zou dit niet meer mogelijk moeten zijn.

Het is tijd voor een omslag van denken naar doen. Met neerkijken op het beroepsonderwijs of kinderen die net wat meer nodig hebben doen we kinderen, ouders, docenten en de maatschappij ernstig tekortEen schoolkeuze moet iets van het kind zijn, niet van de maatschappij.

Wie neemt het voortouw?

Actief voor Amstelveen kijkt vooruit en vindt dat het roer om moet. Met een goede en positieve mindset kunnen wij dat ook in Amstelveen bereiken. Amstelveen moet met minimaal 95.000 inwoners beter in staat zijn om hierop in te spelen. De onderwijsvorm is niet leidend maar wat het kind nodig heeft.

Dit betekent out of the box denken, denken in kansen en mogelijkheden. Hierin kun je ook het Amstelveense bedrijfsleven en ondernemersverenigingen in betrekken. Een voorbeeld is Loogman. Deze onderneming probeert veel jonge mensen een carrière aan te bieden. We kunnen Amstelveense bedrijven nog meer verbinden en betrekken.

Het onderwijs en bedrijfsleven is in deze ook aan zet. Denk aan passende stageplekken en de kinderen nog meer zicht te geven wat er allemaal mogelijk is, want alleen ben je sneller maar samen kom je verder. Wij pakken, in deze ontwikkeling, graag de handschoen op.

Niet ieder kind wordt later arts of advocaat. Leer je kinderen dat het oké is om met je handen te werken en toffe dingen te bouwen.
 bouwbedrijf Gebr. Van Kessel

Ronald Bouwman, Schooldirecteur en kandidaat raadslid AVA


Vliegen afvangen in Amstelveen

En opeens was daar een tabel. Een tabel waarin rapport werd gedaan van standpunten van partijen in Amstelveen over de luchtvaart. Dat was ontsproten aan het brein van de heer Paul van Maesen de Sombreff, die zich op zijn website Vliegen Aan Banden al langer druk maakt over luchtvaart en de consequenties daarvan. Een nobel streven zou je zeggen.

Verkiezingsprogramma

Hij doorvorste de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen en kwam tot de conclusie : “Actief voor Amstelveen had geen luchtvaart\Schiphol hoofdstuk opgenomen in het verkiezingsprogramma.” En vervolgde met “Ik heb er geen vertrouwen in dat deze partij de inwoners zal beschermen tegen vlieghinder en uitstoot van Schiphol. De partij is daarom niet meegenomen in de score.”

Hoor en wederhoor

Daar is natuurlijk wel wat op af te dingen. Het getuigt in de eerste plaats niet van nobiliteit om zomaar af te gaan op wat wel of niet in een verkiezingsprogramma staat. Hoor en wederhoor toch. Misschien had een telefoontje naar AVA zijn probleem kunnen oplossen? Want anders dan andere partijen die meedingen in zetels voor de Amstelveense gemeenteraad heeft AVA gekozen voor een compact programma van 14 speerpunten. En daar kan je natuurlijk niet alles in opnemen.

Standpunten over Schiphol en vluchten

Hebben we dan geen standpunt over luchtvaart en in het bijzonder Schiphol? Jazeker wel. We hebben niet voor niets de Position Paper Schiphol van 2019 ondersteund, evenals de raadsmotie Gezonde lucht in Amstelveen. Wij zijn voorstander van een onderzoek naar Schiphol in zee, voorstander van het reduceren van nachtvluchten, voorstander van het zoveel mogelijk tegengaan van ultrafijnstof door vliegtuigen en voorstander van transitie van vliegbewegingen op korte afstanden naar treinreizen.

We zijn dus voorstander van inperking van de groei. Ook omdat verdere groei woningbouw voor onze starters in de weg staat. 

Wonen en werken op en rondom Schiphol

Maar het is niet realistisch Schiphol zomaar te slopen, daarvoor is geen draagvlak. Schiphol is een bedrijf met economische impact op ons land, onze regio en onze stad. Vele bewoners van Amstelveen verdienen daarmee hun boterham. Dat gaan we hen niet ontzeggen. We komen dus niet alleen op voor inwoners die last hebben van de vliegbewegingen van Schiphol, maar ook voor anderen die daar hun werk hebben.

Is een lokaal referendum de oplossing?

Hoe dan ook, we denken dat iedereen wel wil dat er iets wordt gedaan. De gemeenteraad van Amstelveen ook. Maar helaas, we gaan er niet over. En we weten eigenlijk ook niet precies hoe de Amstelveners over Schiphol en mogelijke beperkingen denken. Een idee om daarover lokaal een referendum te organiseren? Misschien ondersteunt dat de uitgangspunten van de Position Paper Schiphol en kan de gemeente dat als invloed middel gebruiken.


Omgangsvormen op Internet

Hoe wij met elkaar omgaan wordt blijkbaar steeds banaler. Anoniem ergens op reageren is tegenwoordig de nieuwe norm in plaats van face to face. Ook Amstelveense inwoners, politici en ondernemers vallen hieraan ten prooi.

Social Media

Vele vinden het leuk om van alles te delen op social media. Van familie kiekjes en verhalen, tot zakelijke reclame of politieke belangen. Alles plaatsen we op media zoals Facebook, Twitter of Instagram. Foto’s en filmpjes vliegen je om de oren en we liken, delen en reageren massaal. Leuk!

Vind oude bekenden of maak een nieuw netwerk

Elke dag zijn we op zoek naar contacten. Gewoon voor de leuk maar soms om oude vrienden weer eens te spreken. Ook is de opbouw van een nieuw netwerk via deze wegen een mooie manier. Breng je boodschap onder de aandacht van mensen in je omgeving of tot ver over de grens. En die willen nog wel eens vervagen.

Anoniem of fake profiel

Vooral op Twitter wordt men overspoeld met anonieme volgers. Deze profielen genieten ervan om de boel eens flink op te stoken of om bergen desinformatie de wereld in te slingeren. Op Facebook wordt anoniem wat lastiger, maar daar is een fake profiel zo aangemaakt. Net als op internetpagina’s waar men kan reageren. En kunnen deze “personen” lekker los gaan op alles en iedereen. Tot schaamteloze reacties en bedreigingen aan toe.

Niet normaal maken, wat niet normaal is

Wat bezielt iemand om een ander zo te kwetsen? Is het verveling of afgunst. Die ander heeft iets wat jij niet hebt, doet iets wat jij niet kan of wil? Geen idee. Ieder weldenkend mens kan zich daar totaal niet in verplaatsen en wil dat ook niet. En toch gebeurt het op grote schaal. Tijdens de afgelopen 2 jaar is haat tegen anderen online steeds groter geworden. Het wordt tijd dat er regels komen. Laten we niet normaal maken, wat niet normaal is, hoor je vaak, hoewel dat in een andere context geplaatst wordt, maar ook voor online media geldt dit.

#Doeslief

Deze Sire campagne uit 2019 is nog steeds actueel en lijkt steeds actueler te worden. Zeker in deze campagnetijd voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022, waarin mensen en partijen voor hun eigen programma’s staan. Om dan persoonlijke anonieme aanvallen uit te voeren op andere personen, is niet alleen ongewenst en immoreel, maar ook soms ook pijnlijk en ongehoord.


COMMUNICATIE

Communicatie is niet alleen een vorm van contact, het zorgt voor verbinding, ook in Amstelveen

We moeten meer met elkaar in gesprek  zien te komen. 

Communicatie is niet alleen belangrijk tussen inwoner en gemeente maar ook tussen inwoners onderling. Alleen op die manier komen we te weten wat er speelt bij onze inwoners.

Jong en Oud samen

Je kunt dan denken aan jong en oud met elkaar in contact te brengen. Zij kunnen bepalen hoe ze elkaar kunnen helpen, elkaar beter te begrijpen. Want 1 ding staat vast: jongeren kunnen veel leren aan ouderen maar andersom geldt precies hetzelfde. Ervaringen met elkaar delen kan  levens verrijken, horizonnen verbreden en een andere kijk op zaken geven.  Er kan van alles bedacht worden  maar het is veel beter als de mensen dit zelf aandragen. Want alleen dan is er draagvlak en is de kans op slagen vele malen groter.
Gezamenlijk een maaltijd koken en nuttigen, een wandeling maken met elkaar of een boodschap halen voor een ander, het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn!

Wie wil wat

Wat voor uitgaansgelegenheden zouden de jongeren gerealiseerd willen hebben? Hoe leuk zou het zijn als ze in Amstelveen hun eigen plek hebben. Tenslotte willen we graag dat jongeren in Amstelveen blijven om een toekomst op te bouwen.

En wat kunnen we nu écht doen om senioren meer gevoel te geven dat zij nog steeds een belangrijk onderdeel van onze maatschappij zijn? Zoveel vragen die met een duidelijk communicatie te beantwoorden zijn.

Leren van elkaar voorkomt ook vereenzaming

In alle gevallen is het van belang dat iedereen zichzelf kan zijn in een veilige omgeving met goede basisvoorzieningen waarin mensen ook de mogelijkheid hebben zich te ontplooien en te ontwikkelen op welk gebied dan ook.                                

Bij ouderen (en soms ook bij de jongeren) komt eenzaamheid helaas regelmatig voor. Ook dan is communicatie een goed instrument om inwoners te informeren over ontwikkelingen. Communicatie die is gericht op een specifieke doelgroep. Jongeren zullen dit vooral digitaal doen terwijl ouderen liever een schriftelijk bericht krijgen. Of misschien iemand persoonlijk spreken. Maar ook op dit vlak kunnen jongeren de oudere generatie op weg helpen.

Samen kom je verder

Alles valt en staat met communicatie, duidelijk en eerlijk. Geen loze beloftes maar open en oprechte interesse in onze medemens. En dan kunnen we met elkaar een mooier Amstelveen realiseren.

Ruscha de Jong, AVA-PLUS


AVA en duurzaamheid

In het verkiezingsprogramma staat uiteraard ook een paragraaf over hoe wij tegen duurzaamheid aankijken. Niet vanuit een theoretische benadering, maar pragmatisch en positief kritisch.

Je kan namelijk zoals andere partijen doen, zaken theoretisch oppakken en in allerlei aannames geloven. Interessant, maar het blijven aannames. Natuurlijk is het een gegeven dat we iets met ons klimaat moeten. Kijk naar de veranderingen de afgelopen jaren: hete zomers, veel regen, regelmatig stormen over ons heen. 

Terecht heeft het gemeentebestuur zich daarom ingespannen om op plaatselijk niveau te doen wat kan. Bijvoorbeeld door werk te maken aan vergroening van de stad om het effect van zware regenbuien te beteugelen. Wij zijn daar ook groot voorstander van.

Zonne- en windenergie

Waar we niet zo warm voor kunnen lopen is de tsunami van buitenproportionele windmolens en het aanleggen van zonnevelden. Beide vormen van windenergie en zonne-energie maken een forse inbreuk op ons kwetsbare landschap. Nou valt dat in Amstelveen wel mee. Hoge windmolens mogen niet worden gebouwd vanwege de luchtvaartwetgeving. En grote zonnevelden staan ook niet  direct voor de deur. Maar op termijn wel, een fors deel van de Noorder Legmeerpolder staat daarvoor gereserveerd. Wij blijven dat zonde van dat stukje landschap, direct grenzend aan de Bovenkerkerpolder vinden. Als je zonneschermen aanlegt, doe dat dan vooral op daken, en parkeerterreinen.

Energietransitie

We gaan er niet over en we mogen er bijna niet over praten – want lijkt een taboe – maar veel van de maatregelen die nu worden genomen tot 2030 en 2040 zijn waarschijnlijk tijdelijke. Wees niet verbaasd dat de komende 10 tot 20 jaar zal blijken dat we een meer bestendige en daadwerkelijke oplossing voor onze energietransitie nodig hebben. Dan kan waterstof toepassing of nieuwe kernenergiecentrales niet meer worden uitgesloten.

Kosten

Die energietransitie brengt forse kosten met zich mee voor burgers en bedrijven. Als je daarvoor draagvlak wil krijgen, is het essentieel dat kosten door iedereen kunnen worden betaald. Met alleen subsidies lukt dat dus niet, want een fors deel van de kosten moet je toch zelf betalen. Zeker voor onze oudere inwoners met een eigen woning is dat een behoorlijke zorg. Daarmee moet wat gebeuren. Overigens zijn wij van mening dat de ontwikkeling van beleid voor de energietransitie tot heden vooral het domein is van bestuurders, ambtenaren en experts. En dat beleid is niet makkelijk te doorgronden.

Helderheid voor iedereen

Dat kan toch niet? Wij vinden dat inwoners en bedrijven op een heldere en duidelijke manier meer bij de besluitvorming  moeten worden betrokken, zodat  ze weten waar het om gaat, wat ze in hun portemonnee gaan voelen.

Ben Westendorp, kandidaat gemeenteraad voor Actief voor Amstelveen


Sluiten X
en ontvang de nieuwsbrief