AVA steunt plan voor nieuw Hospice

De plannen voor een nieuw Hospice in Amstelveen nemen vastere vormen aan.

Deze week had kandidaat gemeenteraadslid Ben Westendorp een ontmoeting met Joop Siemers, bestuurslid van de Stichting Amsteloever over het plan voor de nieuwe hospice met een zestal gast-plekken in Amstelveen. Dat moet worden gerealiseerd op het terrein aan de Lindenlaan, waar voorheen de 2e Montessorischool was gevestigd.

Op dat terrein is overigens ook een medisch centrum met huisartsenpraktijk, fysiotherapie praktijk en apotheek gepland. En mogelijk komt daarbij ook nog een Kinderopvang. Financieel is de zaak nog niet helemaal rond, maar het bestuur van Amsteloever hoopt van er vanuit de gemeente mee wordt gedacht over de oplossing van dat probleem.

Joop Siemers en Ben Westendorp

Het zorggebied van de nieuwe Hospice wordt Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn. Uit onderzoek is gebleken, dat de behoefte aan, aan hospices de komende tien jaar behoorlijk zal toenemen.

Voor de toegang tot het hospice is de Stichting helder: het maakt niet uit wie je bent, wat je bent, van wie je houdt, iedereen is bij ons welkom. Er zijn maar zes plekken, maar we hebben absoluut niet één drempel, letterlijk en figuurlijk, voor wie dan ook. Dus iedereen is welkom.”

Een mooie gedachte voor een mooi project.

Actief voor Amstelveen steunt dat project van harte!


Voor wie bouwen we in Amstelveen?

Voor wie we bouwen in Amstelveen is een vraag, die steeds vaker opduikt de laatste tijd. Want de huidige woningbouwplannen in Amstelveen sluiten totaal niet meer aan bij de vraag die er is.

Wat bouwen we aan de Ouderkerkerlaan 150 in Amstelveen

Aan de Ouderkerkerlaan 150 zijn er plannen om een woontoren te bouwen met daarin 130 appartementen.
Huur en koop die bedoeld zijn voor de starters, jongeren en Empty Nesters uit Amstelveen. Eindelijk, horen wij jullie denken. Er komen woningen waar iedereen op zit te wachten.

Hoog en Klein

Laten we eens kijken wat er dan gebouwd gaat worden. Een 2 kamer koop appartement van 56m2 voor € 325.000. Daar kan je dus als alleenstaande met een modaal inkomen naar fluiten. Misschien als je gaat samenwonen, maar ook dat wordt wel een uitdaging.
Ben je een Empty Nester (met kleinkinderen) dan gaat dit ook lastig worden als de kleintjes bij opa en oma willen logeren. Maar goed, daar is eventueel nog wel een mouw aan te passen, maar groot is het geenzins. Dan maar voor het 3 kamer appartement
€ 367.719 voor 67m2. Gelukkig kan je daar wel een gezin in stichten, maar dan moet je wel een heel goed inkomen hebben of je oude huis dik verkopen, en wil je dan zo klein gaan wonen. Ook de huurprijzen zijn middelduur, toch zijn de oppervlakten net zo klein als de koop appartementen.

Dus weer die vraag, voor wie bouwen we?

Nou, ook op deze plaats wéér niet voor alle starters, jongeren en Empty Nesters die zo vreselijk graag een leuke betaalbare woning willen betrekken in Amstelveen. Waar ze kunnen beginnen aan een nieuw leven, alleen, samenwonend, als gezin of genietend van hun oude dag. Nee, deze woningen vallen weer buiten het budget. Zowel in prijs als in omvang.

Expats en import Amstelveners wrijven in hun handen

Jazeker, deze groepen zijn zeer content met de bouw van deze woningen. Want waar de motie uit 2016 “Focus op middeldure huur” inzette op doorstroming uit sociale huur én het belang van doorstroming en huisvesting van werknemers van internationale bedrijven, is hier blijkbaar alleen gedacht aan die laatste groep. Gezien de grootte van de aangeboden appartementen en de bijbehorende prijzen, is er voor de lang wachtende Amstelveense starter, jongere en Empty Nester nog geen zicht op een voor hen betaalbare woning. Weer een gemiste kans.

Maar wat dan wel te bouwen

Laten we eerst eens beginnen met een goede inventarisatie waar de vraag naar is. Niet klakkeloos roepen Wat, Hoeveel en Hoe duur, maar luisteren naar de woningzoekende inwoners van Amstelveen. en daarna bepalen wat, hoeveel en hoe duur we gaan bouwen. Er is blijkbaar een overschot aan middeldure huur dus waarom dat dan verder bijbouwen. Of is de middeldure huur die er nu is, simpelweg te duur en te klein, om de doorstroming op gang te brengen? Zoveel vragen waar eerst een antwoord op moet komen. En het liefst zo snel mogelijk want elke dag die een woningzoekende moet wachten is er 1 teveel.
AVA bezorgd over beveiliging Joodse Instellingen

De beveiliging van Joodse instelling gaat op de schop.

De beveiliging van Joodse instellingen in Amsterdam gaat op de schop, zo meld vandaag de Telegraaf. Dit wordt bevestigd door de Gemeente Amsterdam en de Koninklijke Marechaussee.

Joodse gemeenschap in Amstelveen

In Amstelveen woont eveneens een uitgebreide Joodse gemeenschap, met panden die worden beveiligd. Wij maken ons zorgen, dat het hier dezelfde kant opgaat als in Amsterdam.

Vragen aan het College van B&W in Amstelveen

Fractievoorzitter Michel Becker gaat daarom op dinsdag 1 februari a.s. tijdens de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen de volgende vragen stellen aan het college:

1. Gaat in Amstelveen, in navolging van Amsterdam, de beveiliging van de Joodse Instellingen hier ook op de schop?

2. Zo ja, is de veiligheid voor bezoekers en omwonende dan wel voldoende gewaarborgd?

3. Is er met de betrokken Joodse Instellingen overleg over deze kwestie geweest?

4. Indien dit een bezuinigingsmaatregel betreft door de Koninklijke Marechaussee, is het college bereid, om uit veiligheidsoverwegingen, dit financieel te compenseren?


Eenzijdig fiets gebruik Rotondes in Amstelveen

Rotondes, een bron van (bijna) ongelukken

De rotonde aan aan de Sportlaan/Beneluxbaan blijft voor problemen zorgen. Diverse fietsers en scootergebruikers ervaren vaak (bijna) aanrijdingen, omdat er geen eenrichtingsverkeer is op de rotonde-fietspaden. Dit zorgt vaak voor onveilige situaties. Diverse meldingen stromen bij ons binnen, zeker nu het vroeger donker wordt.

Links kijken, rechts kijken, oversteken

Ook bestuurder van auto’s, busjes, vrachtwagens en overige bestuurders raken de draad kwijt. Want bij de ene rotonde komen fietspadgebruikers alléén van rechts en bij de andere weer van alle kanten. AVA stelde al eerder vragen over het gevaar van de glazen platen, die nog stééds niet zijn vervangen, waardoor de situatie nog onoverzichtelijker en gevaarlijk is. Hoeveel (bijna) ongelukken moeten er nog gebeuren?

Tijd voor antwoorden

Daarom worden er in de komende commissievergadering van Ruimte Wonen en Natuur op 2 december 2021 de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Kan het college aangeven, waarom er destijds is gekozen voor tweezijdig gebruik van de fietspaden op deze rotonde?
  2. Andere rotondes aan de Beneluxbaan zijn inmiddels aangepast op eenzijdig gebruik, waarom de rotonde Sportlaan dan nog niet?
  3. Is het college bereid om deze gevaarlijk situatie zo spoedig mogelijk aan te pakken en ook deze rotonde eenrichting te maken?
  4. Is er al enig zicht op de termijn, dat de glazen wanden vervangen worden door traliewerk?
  5. Kan het college toezeggen dat alle rotondes in Amstelveen een universele rijrichting krijgen, zodat het voor elke verkeersdeelnemer eenduidig is waar andere gebruikers vandaan komen.
  6. Aan de zuidzijde van de Sportlaan nabij de rotonde is het fietspad twee zijdig, maar aan de noordzijde niet. Nu moeten gebruikers van het fietspad komende uit de Maarten Lutherweg, indien ze richting stadshart willen, eerst oversteken en dan weer terug, om vervolgens aan de westzijde van de Beneluxbaan richting stadshart te gaan. Waarom is dit stukje, net als de overzijde, niet tweezijdig.


Elk kind een fiets in Amstelveen

Elk kind verdient een fiets.

Een fiets is meer dan een vervoermiddel. Voor kinderen in de leeftijd tussen 8 en 18 jaar is fietsen een manier om mee te doen en in vrijheid de wereld te ontdekken. Helaas is de aanschaf van een veilige fiets voor veel kinderen een te dure, onmogelijke uitgave. De laatste jaren neemt het aantal leerlingen op lagere scholen dat geen fiets heeft toe. Veilig leren fietsen is zo voor veel kinderen niet weggelegd en deelname aan het Verkeersexamen wordt bemoeilijkt.

ANWB Kinderfietsen plan

Gelukkig is er een schitterend plan van de ANWB : het Kinderfietsenplan zamelt oude fietsen in, en deze worden weer opgeknapt om ze vervolgens te geven aan kinderen waarvan de financiële situatie thuis, geen ruimte biedt om een goede fiets te kunnen aanschaffen. Deze oude fietsen worden vakkundig en professioneel weer opgeknapt tot een veilige fiets waarmee kinderen voor de dag kunnen komen. 

Waarom nog niet in Amstelveen

Ook in Amstelveen wonen kinderen die zich geen fiets kunnen veroorloven. De financiële situatie thuis laat dat niet toe. En kinderen die niet op de fiets naar school kunnen, niet buiten kunnen spelen met een fiets voelen zich soms anders en buitengesloten. Wij willen dit veranderen. Vandaar onze vraag aan de Gemeente Amstelveen om serieus naar het Kinderfietsenplan te kijken.

Fietsen is gezond

Waar men vaak aan voorbij gaat is dat fietsen, zeker bij kinderen, er toe bijdraagt dat ze vaker buiten zijn, bewegen en zich veilig in het verkeer leren verplaatsen. In de huidige tijd, waarin kinderen minder gesport hebben tijdens schooltijd, is lekker buiten kunnen fietsen een mooie toevoeging aan hun bewegen. Maar dan moet je wel een fiets hebben.

Kom op Amstelveen

Wij hebben inmiddels een verzoek gedaan om dit belangrijke plan op de agenda van de gemeenteraad te krijgen door middel van een agenda verzoek. In januari gaan wij samen met de andere leden van de commissie Burger en Samenleving bespreken hoe we als gemeente dit plan ten uitvoer kunnen brengen.


Sluiten X
en ontvang de nieuwsbrief