Waar gaan onze kinderen straks naar school?

Waar in Amstelveen gaan onze kinderen straks naar school? Want goed onderwijs voor kinderen en jongeren willen we het liefst op een zo kort mogelijke afstand van ons huis hebben. En niet te vergeten wát voor onderwijs bieden we ze aan.

Vakmensen opleiden, een must

‘Mijn kind naar het praktijkonderwijs of VMBO en tegelijkertijd roepen dat wij vakmensen missen’
Het lijkt wel een schande als je meer met je handen gaat werken. In de maatschappij, op school maar ook in gesprekken met ouders en kinderen speelt dit enorm.

Als het woord praktijkonderwijs of VMBO valt lijkt het net of dit minder goed is. Soms wordt er expliciet door ouders gepusht om hoger te scoren, want een advies op VMBO kun je niet aan je familie of vrienden verkopen. Ook als een kind meer moeite heeft om zich te concentreren of meer tijd nodig heeft.

Als je onderwijsontwikkeling nét even anders verloopt val je snel buiten de boot. Dit is heel frustrerend voor het kind en geeft ook een verkeerd beeld af. Een kind wil niet buiten de boot vallen maar onderdeel zijn van een groep. Onbewust creëren wij als maatschappij en opvoeders een kloof. Wanneer is dit begonnen en wanneer is dit zo veranderd? 

De hoge vraag naar vakmensen moet een eyeopener zijn

Op dit moment zien we dat de vraag naar vakmensen in de bouw en andere ambachtelijke beroepen significant hoog is. Er liggen nu kansen voor veel kinderen om hier een mooie carrière in te maken. Een deel van de Amstelveense kinderen bezoeken scholen buiten onze gemeente. Deels is dat op basis van eigen keuzes, deels omdat dichter bij huis de juiste onderwijsvorm nog ontbreekt. In een grote stad met meer dan 95.000 inwoners zou dit niet meer mogelijk moeten zijn.

Het is tijd voor een omslag van denken naar doen. Met neerkijken op het beroepsonderwijs of kinderen die net wat meer nodig hebben doen we kinderen, ouders, docenten en de maatschappij ernstig tekortEen schoolkeuze moet iets van het kind zijn, niet van de maatschappij.

Wie neemt het voortouw?

Actief voor Amstelveen kijkt vooruit en vindt dat het roer om moet. Met een goede en positieve mindset kunnen wij dat ook in Amstelveen bereiken. Amstelveen moet met minimaal 95.000 inwoners beter in staat zijn om hierop in te spelen. De onderwijsvorm is niet leidend maar wat het kind nodig heeft.

Dit betekent out of the box denken, denken in kansen en mogelijkheden. Hierin kun je ook het Amstelveense bedrijfsleven en ondernemersverenigingen in betrekken. Een voorbeeld is Loogman. Deze onderneming probeert veel jonge mensen een carrière aan te bieden. We kunnen Amstelveense bedrijven nog meer verbinden en betrekken.

Het onderwijs en bedrijfsleven is in deze ook aan zet. Denk aan passende stageplekken en de kinderen nog meer zicht te geven wat er allemaal mogelijk is, want alleen ben je sneller maar samen kom je verder. Wij pakken, in deze ontwikkeling, graag de handschoen op.

Niet ieder kind wordt later arts of advocaat. Leer je kinderen dat het oké is om met je handen te werken en toffe dingen te bouwen.
 bouwbedrijf Gebr. Van Kessel

Ronald Bouwman, Schooldirecteur en kandidaat raadslid AVA


Vliegen afvangen in Amstelveen

En opeens was daar een tabel. Een tabel waarin rapport werd gedaan van standpunten van partijen in Amstelveen over de luchtvaart. Dat was ontsproten aan het brein van de heer Paul van Maesen de Sombreff, die zich op zijn website Vliegen Aan Banden al langer druk maakt over luchtvaart en de consequenties daarvan. Een nobel streven zou je zeggen.

Verkiezingsprogramma

Hij doorvorste de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen en kwam tot de conclusie : “Actief voor Amstelveen had geen luchtvaart\Schiphol hoofdstuk opgenomen in het verkiezingsprogramma.” En vervolgde met “Ik heb er geen vertrouwen in dat deze partij de inwoners zal beschermen tegen vlieghinder en uitstoot van Schiphol. De partij is daarom niet meegenomen in de score.”

Hoor en wederhoor

Daar is natuurlijk wel wat op af te dingen. Het getuigt in de eerste plaats niet van nobiliteit om zomaar af te gaan op wat wel of niet in een verkiezingsprogramma staat. Hoor en wederhoor toch. Misschien had een telefoontje naar AVA zijn probleem kunnen oplossen? Want anders dan andere partijen die meedingen in zetels voor de Amstelveense gemeenteraad heeft AVA gekozen voor een compact programma van 14 speerpunten. En daar kan je natuurlijk niet alles in opnemen.

Standpunten over Schiphol en vluchten

Hebben we dan geen standpunt over luchtvaart en in het bijzonder Schiphol? Jazeker wel. We hebben niet voor niets de Position Paper Schiphol van 2019 ondersteund, evenals de raadsmotie Gezonde lucht in Amstelveen. Wij zijn voorstander van een onderzoek naar Schiphol in zee, voorstander van het reduceren van nachtvluchten, voorstander van het zoveel mogelijk tegengaan van ultrafijnstof door vliegtuigen en voorstander van transitie van vliegbewegingen op korte afstanden naar treinreizen.

We zijn dus voorstander van inperking van de groei. Ook omdat verdere groei woningbouw voor onze starters in de weg staat. 

Wonen en werken op en rondom Schiphol

Maar het is niet realistisch Schiphol zomaar te slopen, daarvoor is geen draagvlak. Schiphol is een bedrijf met economische impact op ons land, onze regio en onze stad. Vele bewoners van Amstelveen verdienen daarmee hun boterham. Dat gaan we hen niet ontzeggen. We komen dus niet alleen op voor inwoners die last hebben van de vliegbewegingen van Schiphol, maar ook voor anderen die daar hun werk hebben.

Is een lokaal referendum de oplossing?

Hoe dan ook, we denken dat iedereen wel wil dat er iets wordt gedaan. De gemeenteraad van Amstelveen ook. Maar helaas, we gaan er niet over. En we weten eigenlijk ook niet precies hoe de Amstelveners over Schiphol en mogelijke beperkingen denken. Een idee om daarover lokaal een referendum te organiseren? Misschien ondersteunt dat de uitgangspunten van de Position Paper Schiphol en kan de gemeente dat als invloed middel gebruiken.


Omgangsvormen op Internet

Hoe wij met elkaar omgaan wordt blijkbaar steeds banaler. Anoniem ergens op reageren is tegenwoordig de nieuwe norm in plaats van face to face. Ook Amstelveense inwoners, politici en ondernemers vallen hieraan ten prooi.

Social Media

Vele vinden het leuk om van alles te delen op social media. Van familie kiekjes en verhalen, tot zakelijke reclame of politieke belangen. Alles plaatsen we op media zoals Facebook, Twitter of Instagram. Foto’s en filmpjes vliegen je om de oren en we liken, delen en reageren massaal. Leuk!

Vind oude bekenden of maak een nieuw netwerk

Elke dag zijn we op zoek naar contacten. Gewoon voor de leuk maar soms om oude vrienden weer eens te spreken. Ook is de opbouw van een nieuw netwerk via deze wegen een mooie manier. Breng je boodschap onder de aandacht van mensen in je omgeving of tot ver over de grens. En die willen nog wel eens vervagen.

Anoniem of fake profiel

Vooral op Twitter wordt men overspoeld met anonieme volgers. Deze profielen genieten ervan om de boel eens flink op te stoken of om bergen desinformatie de wereld in te slingeren. Op Facebook wordt anoniem wat lastiger, maar daar is een fake profiel zo aangemaakt. Net als op internetpagina’s waar men kan reageren. En kunnen deze “personen” lekker los gaan op alles en iedereen. Tot schaamteloze reacties en bedreigingen aan toe.

Niet normaal maken, wat niet normaal is

Wat bezielt iemand om een ander zo te kwetsen? Is het verveling of afgunst. Die ander heeft iets wat jij niet hebt, doet iets wat jij niet kan of wil? Geen idee. Ieder weldenkend mens kan zich daar totaal niet in verplaatsen en wil dat ook niet. En toch gebeurt het op grote schaal. Tijdens de afgelopen 2 jaar is haat tegen anderen online steeds groter geworden. Het wordt tijd dat er regels komen. Laten we niet normaal maken, wat niet normaal is, hoor je vaak, hoewel dat in een andere context geplaatst wordt, maar ook voor online media geldt dit.

#Doeslief

Deze Sire campagne uit 2019 is nog steeds actueel en lijkt steeds actueler te worden. Zeker in deze campagnetijd voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022, waarin mensen en partijen voor hun eigen programma’s staan. Om dan persoonlijke anonieme aanvallen uit te voeren op andere personen, is niet alleen ongewenst en immoreel, maar ook soms ook pijnlijk en ongehoord.


OCA stopt en voegt zich bij AVA

De Ouderen Combinatie Amstelveen stopt na 22 jaar.

Na 22 jaar houdt Ouderencombinatie Amstelveen op te bestaan en brengt haar gedachtengoed per 1 maart 2022 onder bij Actief voor Amstelveen. Volgens het huidige raadslid van OCA Daniëlle Hacquebard, die als 2e op de lijst het stokje overnam van de vorig jaar overleden Percy de Robles, is tot haar spijt het raadslidmaatschap niet meer te combineren met haar drukke werkzaamheden als ondernemer. Samen met haar man Mareno Hacquebard (huidig voorzitter van OCA), bestiert zij een schoonmaak en beveiligingsbedrijf. Ook de heer De Mol, medeoprichter en voormalig bestuurder van OCA, ziet geen andere uitweg dan te stoppen. Opvolging dient zich niet aan en om de belangen van de ouderen in Amstelveen veilig te stellen is ook hij blij dat de lokale partij AVA deze belangrijke taak op zich wil nemen.

Seniorenplatform AVA-PLUS

AVA fractievoorzitter en lijsttrekker Michel Becker geeft aan dat AVA als lokale partij al veel aandacht heeft voor jongeren en ouderen binnen Amstelveen en deze met jongerenplatform AVA-NEXT en seniorenplatform AVA-PLUS ook inspraak en een stem geeft. Met de toegevoegde expertise van OCA, is AVA nog meer in staat meer draagvlak te creëren om de belangen van ouderen in Amstelveen te behartigen. Met het door OCA uitgesproken vertrouwen gaat AVA kandidaat raadslid Ruscha de Jong- de Roos hier dan ook vol energie mee aan de slag. Beide partijprogramma’s sluiten wat dat betreft naadloos op elkaar aan, meer veiligheid, seniorencoach voor passende huisvesting, aandacht voor vereenzaming, gratis openbaarvervoer voor 65+, en ook de wens voor een wethouder Ouderenbelang.

Uitbreiding Kieslijst en bestuur van AVA

Om het wederzijds vertrouwen te onderstrepen zullen Daniëlle en Mareno Hacquebard en de heer Wim de Mol als lijstduwers de AVA kieslijst gaan sieren. Omdat het ouderenbelang haar nog steeds aan het hart gaat en zij hiervoor haar verantwoordelijkheid wil nemen, zal Daniëlle Hacquebard na de verkiezingen toe treden tot het bestuur van AVA, waar zij de portefeuille Ouderenbelang zal behartigen en de fractie van AVA kritisch zal volgen.    

Foto van links naar recht: Ruscha de Jong, Daniëlle Hacquebard, Michel Becker


Sluiten X
en ontvang de nieuwsbrief