Waar gaan onze kinderen straks naar school?

Waar in Amstelveen gaan onze kinderen straks naar school? Want goed onderwijs voor kinderen en jongeren willen we het liefst op een zo kort mogelijke afstand van ons huis hebben. En niet te vergeten wát voor onderwijs bieden we ze aan.

Vakmensen opleiden, een must

‘Mijn kind naar het praktijkonderwijs of VMBO en tegelijkertijd roepen dat wij vakmensen missen’
Het lijkt wel een schande als je meer met je handen gaat werken. In de maatschappij, op school maar ook in gesprekken met ouders en kinderen speelt dit enorm.

Als het woord praktijkonderwijs of VMBO valt lijkt het net of dit minder goed is. Soms wordt er expliciet door ouders gepusht om hoger te scoren, want een advies op VMBO kun je niet aan je familie of vrienden verkopen. Ook als een kind meer moeite heeft om zich te concentreren of meer tijd nodig heeft.

Als je onderwijsontwikkeling nét even anders verloopt val je snel buiten de boot. Dit is heel frustrerend voor het kind en geeft ook een verkeerd beeld af. Een kind wil niet buiten de boot vallen maar onderdeel zijn van een groep. Onbewust creëren wij als maatschappij en opvoeders een kloof. Wanneer is dit begonnen en wanneer is dit zo veranderd? 

De hoge vraag naar vakmensen moet een eyeopener zijn

Op dit moment zien we dat de vraag naar vakmensen in de bouw en andere ambachtelijke beroepen significant hoog is. Er liggen nu kansen voor veel kinderen om hier een mooie carrière in te maken. Een deel van de Amstelveense kinderen bezoeken scholen buiten onze gemeente. Deels is dat op basis van eigen keuzes, deels omdat dichter bij huis de juiste onderwijsvorm nog ontbreekt. In een grote stad met meer dan 95.000 inwoners zou dit niet meer mogelijk moeten zijn.

Het is tijd voor een omslag van denken naar doen. Met neerkijken op het beroepsonderwijs of kinderen die net wat meer nodig hebben doen we kinderen, ouders, docenten en de maatschappij ernstig tekortEen schoolkeuze moet iets van het kind zijn, niet van de maatschappij.

Wie neemt het voortouw?

Actief voor Amstelveen kijkt vooruit en vindt dat het roer om moet. Met een goede en positieve mindset kunnen wij dat ook in Amstelveen bereiken. Amstelveen moet met minimaal 95.000 inwoners beter in staat zijn om hierop in te spelen. De onderwijsvorm is niet leidend maar wat het kind nodig heeft.

Dit betekent out of the box denken, denken in kansen en mogelijkheden. Hierin kun je ook het Amstelveense bedrijfsleven en ondernemersverenigingen in betrekken. Een voorbeeld is Loogman. Deze onderneming probeert veel jonge mensen een carrière aan te bieden. We kunnen Amstelveense bedrijven nog meer verbinden en betrekken.

Het onderwijs en bedrijfsleven is in deze ook aan zet. Denk aan passende stageplekken en de kinderen nog meer zicht te geven wat er allemaal mogelijk is, want alleen ben je sneller maar samen kom je verder. Wij pakken, in deze ontwikkeling, graag de handschoen op.

Niet ieder kind wordt later arts of advocaat. Leer je kinderen dat het oké is om met je handen te werken en toffe dingen te bouwen.
 bouwbedrijf Gebr. Van Kessel

Ronald Bouwman, Schooldirecteur en kandidaat raadslid AVA


Elk kind een fiets in Amstelveen

Elk kind verdient een fiets.

Een fiets is meer dan een vervoermiddel. Voor kinderen in de leeftijd tussen 8 en 18 jaar is fietsen een manier om mee te doen en in vrijheid de wereld te ontdekken. Helaas is de aanschaf van een veilige fiets voor veel kinderen een te dure, onmogelijke uitgave. De laatste jaren neemt het aantal leerlingen op lagere scholen dat geen fiets heeft toe. Veilig leren fietsen is zo voor veel kinderen niet weggelegd en deelname aan het Verkeersexamen wordt bemoeilijkt.

ANWB Kinderfietsen plan

Gelukkig is er een schitterend plan van de ANWB : het Kinderfietsenplan zamelt oude fietsen in, en deze worden weer opgeknapt om ze vervolgens te geven aan kinderen waarvan de financiële situatie thuis, geen ruimte biedt om een goede fiets te kunnen aanschaffen. Deze oude fietsen worden vakkundig en professioneel weer opgeknapt tot een veilige fiets waarmee kinderen voor de dag kunnen komen. 

Waarom nog niet in Amstelveen

Ook in Amstelveen wonen kinderen die zich geen fiets kunnen veroorloven. De financiële situatie thuis laat dat niet toe. En kinderen die niet op de fiets naar school kunnen, niet buiten kunnen spelen met een fiets voelen zich soms anders en buitengesloten. Wij willen dit veranderen. Vandaar onze vraag aan de Gemeente Amstelveen om serieus naar het Kinderfietsenplan te kijken.

Fietsen is gezond

Waar men vaak aan voorbij gaat is dat fietsen, zeker bij kinderen, er toe bijdraagt dat ze vaker buiten zijn, bewegen en zich veilig in het verkeer leren verplaatsen. In de huidige tijd, waarin kinderen minder gesport hebben tijdens schooltijd, is lekker buiten kunnen fietsen een mooie toevoeging aan hun bewegen. Maar dan moet je wel een fiets hebben.

Kom op Amstelveen

Wij hebben inmiddels een verzoek gedaan om dit belangrijke plan op de agenda van de gemeenteraad te krijgen door middel van een agenda verzoek. In januari gaan wij samen met de andere leden van de commissie Burger en Samenleving bespreken hoe we als gemeente dit plan ten uitvoer kunnen brengen.


Sluiten X
en ontvang de nieuwsbrief