Tim Lechner treedt terug als fractievoorzitter

Tot teleurstelling van velen, heeft het bestuur van AVA de plicht u mede te delen dat onze fractievoorzitter Tim Lechner per 1 februari 2019 om  gezondheids-redenen zal terugtreden.

Als oprichter van de partij is Tim Lechner vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van de partij en heeft met zijn inbreng, jarenlange ervaring en expertise hierop grote invloed gehad.

Wij respecteren Tim’s besluit om nu een stap terug te doen en samen met zijn vrouw Judith aan zijn herstel te werken, wij wensen hen hierbij veel sterkte en succes

Michel Becker legt zijn functie als bestuursvoorzitter en commissielid neer. Op de eerstkomende raadsvergadering van 13 februari 2019, zal hij als nr.2 van de kieslijst als raadslid worden beëdigd en neemt daarbij het fractievoorzitterschap over van Tim. Samen met Jacqueline Höcker als vice fractievoorzitter vormen zij dan de fractie.

Tim neemt het bestuursvoorzitterschap van AVA op zich zal na herstel hier verder invulling aan geven.