Kieskompas

Diverse stellingen Kieskompas

Stelling: Er moet meer ruimte voor de fietser komen, ook als dit ten koste gaat van ruimte voor autoverkeer

AVA is bij dat er meer aandacht komt voor de fietser in het algemeen. Dat ze de ruimte nodig hebben om veilig van A naar B te komen en als dit ten koste gaan van de ruimte voor het autoverkeer is dan, moet dat wat AVA betreft kunnen, maar wel met de kanttekening dat goed gekeken moet worden, waar dit toepasbaar is.

Stelling: In plaats van maximaal 50 km/uur moet de snelheid op de Beneluxbaan worden verhoogd naar maximaal 70 km/uur

De veiligheid op de Beneluxbaan heeft ook bij AVA hoge prioriteit. Wij gaven al aan, dat de rotonde op de bij de Sportlaan/ Beneluxbaan nog veel beter kan. De snelheid op de op Beneluxbaan is tijdens de verbouwing van deze weg, destijds, tijdelijk verlaagd van 70 naar overal 50 km/pu. Wat AVA betreft kan er op de Beneluxbaan, zeker vanaf de kruising met de Gondel tot aan de kalfjeslaan, 70 km per uur gereden worden. De op en afritten bij de rotondes dienen wel gewoon 50 km per uur te blijven.

Stelling: De gemeente moet van aanbieders van WMO thuiszorg eisen dat zij hun medewerkers minstens 14 euro per uur betalen, ook als dat de gemeente extra geld kost.

AVA is van mening dat de Gemeente niet gaat over het loonbeleid. Het salaris moet wél minimaal aan de loonnorm voldoen in deze branche. Controle daarop is wat AVA betreft wel noodzakelijk om ook de kwaliteit te kunnen waarborgen.

Stelling: De toeristenbelasting in Amstelveen moet worden verhoogd

In 2020 heeft Amstelveen de toeristenbelasting al verhoogd. Laten we eerst maar een zien hoe het aanbod van toeristen de komende jaren zich ontwikkeld, voordat we Amstelveen uit de markt prijzen.

Stelling: De gemeente moet zich inzetten om ervoor te zorgen dat meer inwoners zich laten vaccineren tegen corona

Het vaccineren van inwoners moet ten allen tijden een vrijwillige, eigen keuze zijn. Amstelveen faciliteert momenteel deze mogelijkheid in samenwerking met de GGD Amsterdam – Amstelland op de priklocatie aan de Bovenkerkerweg. Wat AVA betreft is meer inzet niet nodig. Het is de taak van GGD Amsterdam – Amstelland om dit, indien gewenst, verder te faciliteren.

Sluiten X
en ontvang de nieuwsbrief