Uitlaatservice van honden in Amsterdamse Bos

AVA heeft schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester en wethouders over handhaving van vergunningen voor uitlaatservice van honden in het Amsterdamse Bos.

In het Amsterdamse Bos, zo lezen wij in perspublicaties, wordt naarstig gecontroleerd op loslopende honden. Wij juichen dat toe. Het is belangrijk om hondeneigenaren bewuster te maken van ongewenste gevolgen (verstoring broedseizoen, veiligheid) van loslopende honden in de natuur.

Echter, in toenemende mate horen wij klachten over de toename van het aantal malafide hondenuitlaatservices in het Amsterdamse Bos, waarop kennelijk niet of niet voldoende wordt gehandhaafd. De regels die voor de uitlaatservices gelden, worden regelmatig geschonden door de malafide bedrijven, met alle gevolgen en overlast van dien.

Deze niet geregistreerde services zijn een doorn in het oog van onze Amstelveense hondenuitlaat bedrijven, die een dure vergunning moesten kopen en nu met lede ogen zien dat niet gehandhaafd wordt. Wij vinden de klachten van deze Amstelveense ondernemers terecht. Het kan toch niet zo zijn, dat er flink betaald moet worden voor een vergunning, waar niets tegenover staat en geen controle op is

Onze vragen:

  1. Is het college er mee bekend dat  in de praktijk niet danwel nauwelijks wordt gecontroleerd op het bezit van een vergunning uitlaatservice honden?
  2. Zoja, kan het college aangeven wat daarvan de reden is, en zo nee wil het college daarover informatie vragen aan de gemeente Amsterdam?
  3. Indien dit een gebrek aan capaciteit betreft, is het college bereid bij de gemeente Amsterdam aan te dringen deze capaciteit te verruimen, zodat tot adequate handhaving kan worden gekomen?
  4. Indien dit een prioriteitskwestie is, is het college bereid bij de gemeente Amsterdam er op aan te dringen aan de handhaving een hogere prioriteit toe te kennen?
  5. Ziet het college mogelijkheden dat de gemeente Amstelveen zelf in een deel van de handhaving voorziet?