We zijn op campagne

Regelmatig zult u deze mensen op plaatsen in Amstelveen ontmoeten om uw opmerkingen, klachten, suggesties aan te horen. En we kunnen er wat aan doen, met uw steun als u op 21 maart op ons stemt!