AVA wil Burger Participatie op de schop!

In de afgelopen raadsvergadering maakte AVA kenbaar, klaar te zijn met de huidige inspraakprocedure voor burgers en komt met een initiatiefvoorstel voor verandering. In de twee jaar dat AVA met 2 zetels in de gemeenteraad zit, blijkt telkens weer dat het, door de gevestigde partijen bedachte systeem, inmiddels achterhaald is en voor grote onrust en onvrede zorgt bij bewoners. Hoewel […]

Allemankwartier en participatie

Allemankwartier en participatie! De bebouwing van het Allemankwartier was een belangrijk onderwerp tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte, Wonen en Natuur. Een aantal insprekers maakten duidelijk dat de participatie om over de bebouwing en herinrichting van het gebied niet goed was verlopen. En dat de gemeente niet voldoende naar hen had geluisterd. Gonnie van Rietschoten, burgerlid AVA  van deze […]

AVA perspectief komende tijd

Waar ziet AVA perspectief in de komende tijd. Elk jaar in juli wordt in de gemeenteraad de zgn perspectiefnota behandeld. Die nota geeft een beeld van de gemeentebegroting voor het volgende jaar. Elke fractie geeft daarop dan commentaar en haar visie daarop. Dit jaar is als gevolg van de Coronacrisis een beperkte perspectiefnota opgesteld. De fractie van ActiefvoorAmstelveen heeft daarop […]

Beeldkwaliteitsplan Oude Dorp

De afgelopen periode is er binnen en buiten de pers nogal wat tumult geweest over de herinrichting van het Oude Dorp. Tegenstanders van dit plan haalden hard uit naar  betrokken wethouder Ellermeijer en de VVD fractie. Michel Becker heeft met veel ondernemers en bewoners van het Oude Dorp veel contact gehad, over hoe de procedures zijn  gelopen, of en hoe […]

Goede dierenopvang in Amstelveen

Op initiatief van AVA-raadslid Jacqueline Höcker, VVD-raadslid Kees Noomen en D66-raadslid Anne-Mieke van der Vet is een motie aangenomen met (unanieme) steun van de gemeenteraad voor een goede dierenopvang in Amstelveen. Het momenteel gesloten Amstelveense Dierentehuis, dat valt onder Dierenbescherming Regio Noord West kampte al langer met ruimtegebrek en tekort aan gediplomeerd personeel. Daarbij komt dat de samenwerking tussen de […]

Burgemeester steunt Burgemeester

Het debat in de gemeenteraad van Amsterdam over de rol van burgemeester Halsema in de “Damkwestie”is al bijna weer vergeten. Zo snel gaat het nieuws en zo vergankelijk het geheugen. Maar wat u zich waarschijnlijk wel herinnert is dat ActiefvoorAmstelveen vragen aan burgemeester Poppens stelde over het o.i. getaande gezag van zijn Amsterdamse collega als voorzitter van de Veiligheidsregio. Poppens […]

Afval – huishoudelijk, verbouwingsafval, bedrijfsafval?

U bent ondernemer of ZZP’er in Amstelveen en u heeft vast wel eens afval van b.v. een verbouwing van uw huis naar de werf gebracht met een eigen bedrijfsbusje. De regels daarvoor zijn aangepast. Betalen dus! Actief voor Amstelveen heeft daarover schriftelijke vragen aan B&W gesteld. In de nieuwe huisregels van 12 mei j.l. is opgenomen dat, als de het […]

Druppeltjes

Jubelende verhalen recent op AmstelveenZ over de kennelijk inspirerende samenwerking tussen CDA, BBA en D66. Wat is er aan de hand? Partijen besloten via een motie in de gemeenteraad de handen ineen te slaan en iets bij te dragen aan verbetering van het klimaat. Feitelijk: het promoten van plaatsing van zonnepanelen. Hierdoor moet het makkelijker worden om via samenwerkings constructies […]

Demonstratie op de Dam

Actief voor Amstelveen heeft schriftelijke vragen gesteld over de positie van burgemeester Halsema als voorzitter van de Veiligheidsregio  Amsterdam-Amstelland. Veel mensen met een democratisch hart zijn gisteren geschrokken van de demonstratie op De Dam in Amsterdam. Ook wij, niet vanwege de aanleiding. Ook wij zijn verklaard voorstander van de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van demonstratie en tegenstander van elke vorm […]

Merkwaardig

Merkwaardige raadsvergadering afgelopen woensdagavond. De eerste online vergadering van de raad was nog wel even wennen natuurlijk. Maar gaandeweg liep alles zoals het moest lopen. Alles? Nee niet alles, in ieder geval niet zoals Actief voor Amstelveen zich dat had gewenst. AVA had met steun van Groen Links, de SP en PvdA een motie ingediend om de huurverhogingen gedurende de […]