Home

Een nieuwe onafhankelijke lokale partij, gericht op inwoners van Amstelveen en Nes a/d Amstel, Sociaal- liberaal in het midden, met een luisterend oor. Wij gaan graag het gesprek met u aan.

Onze speerpunten

✔Amstelveners voorrang op de woningmarkt
✔ Meer persoonsgerichte thuiszorg op maat, minder administratieve verantwoording
✔ Ondernemersloket voor ZZP en MKB
✔ Dierenwelzijn, alsmede het sociaal belang mens en dier
✔ Openbaar Vervoer voor iedereen toegankelijk, haltes behouden
✔ Gemeente financiën op orde, ook voor de volgende generatie
✔ Actieve sportstimulering voor jong en oud, met of zonder beperking, schoolzwemmen voor ieder kind, update sportaccommodaties
✔ Stimulering kunst en cultuur, mogelijk realisatie kunstacademie
✔Ambachtelijk en technisch onderwijs stimuleren en faciliteren, in samenwerking met bedrijfsleven leer/werkprojecten initiëren
✔ Investeren in samen veilig zijn én veilig voelen
✔ Gemeentelijk vastgoed en sportaccommodaties energieneutraal
✔ Herontwikkeling kantoren en bedrijfsterreinen voor woningbouw, starterswoningen en doorstroming bevorderen
✔ Meer electrische oplaadpalen in de wijken
✔ Inwonersspreekuur fractie AVA, wekelijks luisteruurtje

Download HIER ons volledige verkiezingsprogramma

Over ons

Contact